Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства); стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; сучасні методи управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила експлуатації персонального комп'ютера; правила охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників відповідно до вимог їх посадових інструкцій, затверджених планів роботи відділу та дирекції з обслуговування повітряного руху, розпоряджень директора або його заступника за відповідним напрямом роботи. Забезпечує у межах своєї компетенції функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (за дорученням директора з обслуговування повітряного руху). Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після затвердження забезпечує їх упровадження. Забезпечує своєчасне і точне виконання рішень, розпоряджень і вказівок керівників. Розробляє вимоги щодо модернізації систем обслуговування повітряного руху та вдосконалення технічних засобів, які використовуються для обслуговування повітряного руху, навігації, метеорологічного забезпечення, спостереження і зв'язку. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників відділу. Контролює виконавчу дисципліну: виконання доручень, планів роботи відділу, регіональних структурних підрозділів та служб обслуговування повітряного руху у сфері планування та розвитку систем обслуговування повітряного руху. Розробляє щомісячні та річні плани роботи відділу та забезпечує рівномірне навантаження працівників відділу. Проводить робочі наради з керівниками польотів, старшими диспетчерами регіональних структурних підрозділів, служб обслуговування повітряного руху та Украероцентру з питань організації планування і обслуговування повітряного руху. Узгоджує інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску кулепілотів тощо. За дорученням директора з обслуговування повітряного руху взаємодіє з питань, що стосуються компетенції відділу, з відповідними органами і організаціями України та інших іноземних держав.