* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника підземного I розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - раціональні та безпечні способи спускання гірничої маси по скату;
      - способи улаштування дерев'яних настилів;
      - схеми відкочування і дорожніх маршрутів;
      - профіль колії на обслуговуваній дільниці;
      - правила регулювання руху потягів;
      - навантажування, розвантажування і відкочування вагонеток;
      - схему вентиляції і спрямування вихідного струменя на шахті;
      - правила зберігання, транспортування, перенесення вибухових матеріалів по гірничих виробках;
      - властивості вибухових матеріалів;
      - улаштування загороджень і правила розставляння постів;
      - встановлену сигналізацію під час проведення підривних робіт;
      - стандарти на відбір і оброблення проб;
      - положення про приймання і бракування вугілля, робіт;
      - будову і принцип роботи пробовідбірних та пробообробних механізмів, пристроїв, гідроелеваторів, бремсбергової установки та іншого обслуговуваного обладнання;
      - схему пульпопроводів.

1.4. Гірник підземний 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на плитах та заїздах з видаванням на робочому місці гірничої маси за планом понад 100 т протягом зміни.

2.2. Підкочує і відкочує вантажні та порожні вагонетки поза зоною вибою вручну та механізмами.

2.3. Розвантажує гірничу масу в бункер або конвеєр перекидачем.

2.4. Прибирає розсипану гірничу масу.

2.5. Надає допомогу стовбуровому в його роботі з спостереження за правильним і безпечним проведенням навантаження та розвантаження кліті.

2.6. Стежить за правильною посадкою людей у кліть, вагонетки і виходом з них.

2.7. Зачищає ґрунт, листи дерев'яні настили скатів, пропускає по них корисну копалину.

2.8. Перестеляє і замінює листи (рештаки) і дерев'яні настили.

2.9. Відбирає пластові та експлуатаційні проби в очисних і підготовчих вибоях.

2.10. Виконує допоміжні роботи під час скреперування гірмичої маси, формування і розформовування ешелону.

2.11. Керує гальмівною бремсберговою установкою, стежить за її роботою, станом каната, роликів, колії, гальмівного шківа і сигнального пристрою, змащує підшипники гальмівного шківа.

2.12. Контролює дотримування технології виймання корисної копалини.

2.13. Доставляє вибухові речовини під наглядом вибуховика до місць провадження підривних робіт.

2.14. Керує і обслуговує гідроелеватор, проводить запуск і зупиняє його, усуває дрібні неполадки в його роботі.

2.15. Стежить за переходом пульпи в зумпф гідроелеваторів і землесосів, видаляє з пульпи сторонні предмети.

2.16. Очищає горловини всмоктувача.

2.17. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів, пристроїв.

2.18. Перевіряє справність загонів, поставлених для заливання емульсією, вмикає і вимикає насоси під час закачування емульсії по трубах, закриває отвори у вагонах пробками (за їх відсутності - виготовляє нові).

2.19. Повідомляє гірничому диспетчеру про закінчення заливання і подавання порожніх вагонів.

2.20. Дезінфікує убиральні і вивозить нечистоти з шахти.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.