* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи навантажувально-розвантажувальних пристроїв, лебідок, підштовхувачів, конвеєрів, пристроїв, правила роботи з ними;
      - типи вагонеток і зчіплювальних пристроїв, приладів для осланцювання і побілки виробок, правила експлуатації канатної обкатки;
      - правила перевезення людей та вантажів;
      - раціональні і безпечні заходи з пропуску гірничої маси скатами;
      - способи улаштування дерев'яних помостів;
      - схеми відкатки та колійних маршрутів;
      - профіль колії на дільниці, що обслуговується;
      - правила регулювання руху поїздів;
      - навантажування, розвантажування та відкатки вагонеток;
      - схему вентиляції і напрямок виходу струменя шахтою;
      - правила зберігання, транспортування, перенесення вибухових матеріалів гірничими виробками, властивості вибухових матеріалів, улаштування захисних засобів і правила розміщення постів;
      - встановлену сигналізацію під час проведення вибухових робіт;
      - правила зберігання вибухових матеріалів на місці проведення вибухових робіт та на інших об'єктах.

1.4. Гірник підземний 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підкочування та відкочування завантажених й порожніх вагонеток із застосуванням лебідок, підштовхувачів верхньої дії та вручну.

2.2. Приймає та направляє вагонетки через заїзд та плити.

2.3. Зчіплює і розчіплює вагонетки та вантажні площадки, переводить стрілки.

2.4. Супроводжує потяги та окремі вагони.

2.5. Приймає та подає звукові та видимі сигнали.

2.6. Підіймає вагонетки, вагони, що зійшли з рейок.

2.7. Допомагає стовбуровому у його роботі під час спостереження за правильним і безпечним проведенням навантажування і розвантажування підйомної кліті.

2.8. Зачищає грунт, листи, дерев'яні настили скатів, пропускає по них корисні копалини.

2.9. Виконує допоміжні роботи під час скреперування гірничої маси, формування та розформування ешелонів.

2.10. Керує гальмівною бремсберговою установкою, наглядає за її роботою, станом канату, роликів, рейки, гальмового шківу і сигнального пристрою, змащує підшипники гальмового шківу.

2.11. Доставляє вибухові речовини під наглядом підривника до місця виконання вибухових робіт.

2.12. Керує та обслуговує гідроелеватор, пускає та зупиняє його, усуває дрібні несправності у його роботі.

2.13. Спостерігає за надходженням пульпи до зупфу гідроелеваторів і землесосів, вилучає з пульпи сторонні предмети.

2.14. Очищує горловини всмоктувача.

2.15. Бере участь у ремонті машин, механізмів, пристроїв, які обслуговує.

2.16. Очищає підземні споруди вручну.

2.17. Викачує воду ручними насосами.

2.18. Перевіряє щільність завантаження вагонеток.

2.19. Доставляє буровий інструмент, матеріали.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обслуговування лебідок, підштовхувачів та інших пристроїв під час виконання гірничих робіт.