* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гірника підземного 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову транспортних засобів, пристроїв, застосовуваних під час навантажування і розвантажування важких деталей та обладнання;
      - сорти, породи і розміри лісових матеріалів;
      - способи і правила проведення та кріплення дренажів, водовідливних канав і колодязів у різних умовах;
      - прийоми й правила такелажних робіт;
      - призначення і будову перегородок різних типів;
      - способи й прийоми гасіння вугілля, яке горить;
      - правила проведення робіт під час горіння вугілля у гірничих виробках;
      - схему дільничних і шахтових водовідливів;
      - правила зарядження шпурів, свердловин, мінних камер;
      - будову і розміщення водозбірників, зумпфів;
      - графіки роботи клітей і скіпів;
      - будову і призначення помостів, трапів, драбин, люків та інших обладнань гірничих виробок;
      - способи виконання теслярських робіт у шахті;
      - механічні властивості та сорти дерева різних порід;
      - види і типи застосовуваного кріплення;
      - слюсарні та монтажні роботи;
      - основні знання про будову газорізальної апаратури.

1.4. Гірник підземний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає біля стовбура, шурфа або свердловини кріпильні, вибухові, будівельні, мастильні матеріали, запасні частини та обладнання, проводить навантаження і розвантаження їх вручну або за допомогою такелажних механізмів і пристроїв у вагонетки, на площадки, в бадді, кліть; доставляє на гірничі виробки до місця призначення, з дільниці на дільницю, до стовбура (шурфа), видає із шахти.

2.2. Проводить, кріпить, відновлює і чистить дренажні канави та колодязі вручну від породи і шламу, прибирає шлам, відкочує вантажні вагонетки.

2.3. Обслуговує обладнання під час проведення дренажних робіт.

2.4. Оглядає стан гірничих виробок, оббирає боки і покрівлі за допомогою перфоратора, відбійного молотка або вручну, проводить дрібний ремонт перфораторів і відбійних молотків.

2.5. Очищає стрічкові та скребкові конвеєри, а також вагонетки під налиплої і спресованої маси з застосуванням пневмоінструменту.

2.6. Бере участь у заміні рештаків і ланцюгів на конвеєрах, заміні барабанів, а також допомагає в ремонтуванні стрічкових конвеєрів.

2.7. Допомагає машиністу електровоза в проведені маневрової роботи.

2.8. Виконує роботи на підземних пристроях.

2.9. Затягує боки і покрівлю виробок, міняє затяжку, забутовує пустоти поза кріпленням.

2.10. Піддирає і зачищає боки виробки.

2.11. Підготовляє вруб для перегородок.

2.12. Будує всі види перегородок і їх ремонтує.

2.13. Упорядковує і ремонтує кросинги, вентиляційні двері, вікна, замірювальні станції, дерев'яні щити, труби, заслони, помости, встановлює дверні коробки, навішує двері, встановлює стелажі.

2.14. Виготовляє, встановлює, розбирає і ремонтує трапи, люки, драбини, помости, загорожі, перила, бункери в гірничих виробках з кутом нахилу до 45 градусів.

2.15. Обшиває вентиляційні стовбури шахт.

2.16. Заготовляє штанги, готує бетонну суміш, доставляє до місця роботи.

2.17. В'яже арматуру, встановлює і цементує болти, гаки.

2.18. Підбирає і заготовляє елементи кріплення та опалубки.

2.19. Доставляє породу вагонетками до місця сухого закладання виробленого простору.

2.20. Бурить шпури і підбурки вручну.

2.21. Заготовляє і забиває пробки у пробурені шпури.

2.22. Підбирає бури й коронки.

2.23. Бере участь під керівництвом вибуховика в зарядженні свердловин, шпурів, мінних камер з доставкою підривних речовин до місця проведення підривних робіт.

2.24. Очищає зумпфи, уловлювальні камери (під кліттю, скіпом), водозбірники від мулу, розсипаної гірничої маси, з навантаженням у вагонетки і вивантаженням з них.

2.25. Розбиває великі шматки породи.

2.26. Обслуговує водні заслони (перенесення, доставляння, установлення ємкості, заливання водою).

2.27. Збирає, вантажить і вивантажує металолом у шахті.

2.28. Здійснює роботи щодо запобігання і гасіння пожеж у шахтах: збирає, розбирає, переносить, укладає постави (стояки) труб, готує вруби для перегородок, бурить шпури, кріпить виробки, канави і колодязі різними видами кріплення; виймає вугілля і породу в зоні масиву, що горить.

2.29. Виконує допоміжні роботи під час проходки і очисного виймання корисної копалини.

2.30. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.31. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.