* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи гірником підземним 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову транспортних засобів, устаткування, пристроїв, машин, електро- та пневмоінструментів, що застосовуються у ході роботи;
      - гатунки, породи деревини і розміри лісових матеріалів;
      - способи і правила проведення і кріплення дренажних, водовідливних канав і колодязів у різних умовах;
      - прийоми та правила такелажних робіт;
      - призначення і будову перемичок різних типів;
      - схему дільничних і шахтних водовідливів: будову і розміщення водозбирачів, зумпфів;
      - графіки роботи підйомних клітей та скіпів, будову і призначення помостів, трапів, драбин, люків та іншого обладнання гірничих виробок;
      - способи виконання теслярських робіт у шахті;
      - механічні властивості та гатунки дерев різних порід;
      - види та типи, що застосовуються у роботі;
      - роботи зі спорудження та ремонту кріплення;
      - характеристику гірничих виробок різних типів;
      - способи проходки горизонтальних, похилих та вертикальних виробок і стовбурів;
      - особливості спорудження та ремонту обладнання ходових відділень гірничих виробок з кутом нахилу більше 45 град.;
      - фізичні властивості гірничих порід;
      - комунікаційні схеми трубопроводів;
      - графіки організації робіт з армування шахтних стовбурів;
      - розміри цебер, розтрубів, труб, що проходять через поміст;
      - конструкцію постійної колії метрополітену;
      - основи електротехніки та слюсарної справи.

1.4. Гірник підземний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує приймання у шахтному стовбурі, шурфі або свердловині кріпильних, вибухових, будівельних, мастильних матеріалів, запасних частин та обладнання.

2.2. Навантажує та розвантажує їх вручну або із застосуванням такелажних механізмів, пристроїв та навантажувальних машин у вагонетки, на площадки, у цебра, підйомні кліті та здійснює доставку гірничими виробками до місця призначення, з дільниці на дільницю, до шахтного стовбура (шурфу), видавання з шахти.

2.3. Керує дренажними машинами під час проведення відновлювання дренажів, водовідливних канав і колодязів.

2.4. Виконує кріплення, відбудову та чищення водовідливних, дренажних канав і колодязів вручну від породи та різних відходів матеріалів; прибирає шлам.

2.5. Оглядає стан гірничих виробок, обирає боки і покрівлі із застосуванням перфоратора, відбійного молотка.

2.6. Очищує вагонетки від налипання породи із застосуванням пневмоінструменту.

2.7. Допомагає машиністу електровоза в проведенні маневрової роботи.

2.8. Виконує роботи з підземного улаштування.

2.9. Затягує боки та покрівлю виробки, замінює затяжки, забутовує порожнини поза кріпленням.

2.10. Підготовляє вруб для перемичок.

2.11. Виготовляє всі види перемичок і здійснює їх ремонт.

2.12. Підбирає грунт і зачищає боки виробки.

2.13. Улаштовує та ремонтує вентиляційні щити, вікна, замірювальні станції, дерев'яні щити, труби, заслони, помости, риштування.

2.14. Виготовляє, встановлює, розбирає та ремонтує трапи, люки, драбини, риштування, захисні засоби, поручні, бункери у гірничих виробках з кутом нахилу до 45 град.

2.15. Обшиває вентиляційні стовбури шахт.

2.16. Заготовляє штанги, бетонну суміш, розчин та доставляє до місця роботи.

2.17. Проводить набризкування бетону торкрет-апаратом, ущільнює бетон електровібратором.

2.18. Підбирає та заготовляє елементи кріплення та опалубку.

2.19. Доставляє породу вагонетками до місця сухого закладання виробленого простору.

2.20. Випускає гірничу породу з рудоскатів з перепуском її через грохот до бункеру або рудоспуску, розбиває негабарити, нарощує рудоспуск.

2.21. Виконує буріння шпурів та підбурків вручну.

2.22. Заготовляє та забиває чопи у пробурені шпури.

2.23. Підбирає бури і коронки.

2.24. Бере участь під керівництвом підривника в зарядженні свердловин, шпурів, мінних камер з доставленням вибухових речовин до місця проведення вибухових робіт.

2.25. Очищає зумпфи, уловлювальні камери (під підйомною кліттю, скіпом), водозбирачі від мулу, розсипану гірничу масу з навантаженням до вагонеток і розвантаженням з них.

2.26. Розробляє породу виробок відбійним молотком.

2.27. Розбиває великі шматки породи.

2.28. Нарощує та укорочує трубопроводи.

2.29. Приводить місце роботи у безпечний стан до початку роботи і протягом всієї зміни.

2.30. Виконує кріпильні та монтажно-демонтажні роботи поза очисним простором.

2.31. Виконує роботу на підвісному помості під час проходки або заглиблення вертикальних шахтних стовбурів: пропускання цебер, матеріалів, обладнання через розтруби підвісного помосту; пропускання поставів труб через ляди помосту під час підйому помосту або поставів труб.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.