* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стану роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи вантажно-розвантажувальних пристроїв, лебідок, штовхачів, конвеєрів, застосовуваних механізмів, пристроїв, правила поводження з ними;
      - типи вагонеток і зчіплювальних пристроїв, приладів для осланцювання і білення виробок;
      - правила експлуатації канатної відкатки;
      - правила перевезення людей і вантажу;
      - способи підіймання вагонеток, що зійшли з рейок;
      - правила встановлення колійних сигналів і переведення стрілок;
      - установлену сигналізацію;
      - положення про приймання і бракування корисної копалини;
      - призначення інертного пилу, норми його витрат і порядок зберігання;
      - призначення і правила приготування глинистого, цементного, вапнистого розчинів;
      - призначення і розташування гірничих виробок, правила пересування по них;
      - сорти і властивості мастильних матеріалів, способи їх застосування;
      - правила експлуатації і порядок утримання стрілкових переводів;
      - правила і способи відбору та оброблення експлуатаційних проб;
      - вимоги до якості проб;
      - будову пробовідбірників;
      - порядок обліку видобутої корисної копалини;
      - положення про охорону вибухових матеріалів на місці проведення підривних робіт та інших об'єктів;
      - будову фільтросіток, зумпфів, всмоктувальних рукавів.

1.4. Гірник підземний 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на плитах і заїздах з видаванням на робочому місці гірничої маси за планом до 100 т протягом зміни.

2.2. Підкочує і відкочує навантажені і порожні вагонетки за допомогою лебідок, штовхачів та вручну.

2.3. Приймає і спрямовує вагонетки через заїзди і плити.

2.4. Зчіплює і розчіплює вагонетки та площадки, переводить стрілки.

2.5. Спостерігає за правильною посадкою людей у кліть, вагонетки та виходом з них.

2.6. Супроводжує ешелони і окремі вагони.

2.7. Приймає і подає звукові та видимі сигнали.

2.8. Обліковує спускання і підіймання вантажу.

2.9. Підіймає вагонетки і вагони, що зійшли з рейок.

2.10. Очищає вагонетки, машини, механізми, відкатні виробки і колії, плити, площадки, водостічні канавки від вугілля, породи та інших сторонніх предметів з навантаженням у вагони.

2.11. Оглядає і змащує підшипники вагонеток, обмазує перегородки, щити, труби глиною.

2.12. Осланцьовує місця скупчення пилу.

2.13. Здійснює побілення гірничих виробок.

2.14. Готує глинистий, цементний, вапнистий розчини.

2.15. Розштибовує конвеєри, відчиняє і зачиняє двері вентиляційних перегородок.

2.16. Обмотує шланги.

2.17. Обслуговує фільтросітки на зумпфах.

2.18. Очищає обкладку підземних споруд вручну.

2.19. Відкачує воду ручними насосами.

2.20. Обліковує і перевіряє забрудненість корисної копалини видимою породою.

2.21. Вибирає породу.

2.22. Перевіряє наповнення вантажем вагонеток.

2.23. Обліковує видобування корисної копалини і породи.

2.24. Відбирає експлуатаційні проби корисної копалини з вагонеток і конвеєрів поза очисними і підготовчими вибоями за допомогою пробовідбірників і спеціальних пристроїв.

2.25. Обробляє проби.

2.26. Тимчасово охороняє вибухові матеріали на місці проведення підривних робіт, висаджуваних блоків та інших об'єктів.

2.27. Встановлює загородження і попереджувальні знаки.

2.28. Підготовляє емульсію.

2.29. Приймає і здає для відмітки спускні і виїзні жетони з зазначенням часу спуску і виїзду.

2.30. Доставляє буровий інструмент, підносить матеріали, кип'ятить і підносить воду, виготовляє і підносить забивку, виконує інші допоміжні роботи, що не вимагають навчання (підготовки).

2.31. Прибирає підземні службові приміщення.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.