* *
Інструкція для посади "Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 5 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються експлуатації АГНКС;
      - будову обладнання АГНКС;
      - правила експлуатації АГНКС;
      - економіку, організацію виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - основи законодавства з охорони навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю АГНКС.

2.2. Організовує систематичний облік кількості природного газу, який одержується та реалізується за встановленими документами.

2.3. Здійснює контроль за додержанням норм та правил заповнення балонів стиснутим газом.

2.4. Організовує безпечне ведення технологічного процесу.

2.5. Керує вогневими роботами, що проводяться на станції.

2.6. Контролює складання заявок на обладнання, запасні частини, матеріали, реагенти, інструмент, контрольно-вимірювальні прилади та автоматику, які необхідні для забезпечення роботи станції.

2.7. Організовує нагляд за безпечним станом робочих місць, вживає необхідних заходів щодо охорони праці, виробничої санітарії.

2.8. Розробляє організаційно-технічні заходи, графіки планово-запобіжного ремонту основного і допоміжного обладнання, огляду та випробування посудин, які працюють під тиском.

2.9. Організовує складання звітів про роботу обладнання за встановленою формою.

2.10. Забезпечує виконання завдань з заправлення автомобілів, які працюють на стиснутому природному газі, координує роботу змінних майстрів.

2.11. Сприяє впровадженню нової техніки, автоматизації технологічного процесу.

2.12. Приймає з ремонту технологічне та допоміжне обладнання; проводить оцінку якості ремонту, який виконується підрядними організаціями.

2.13. Забезпечує додержання норм витрат матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, мастил, реагентів тощо.

2.14. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з охорони праці.

2.15. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.16. Керує працівниками станції.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник автомобільної газонаповнювальної компресорної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.