Інструкція для посади "Начальник агентства повітряних сполучень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник агентства повітряних сполучень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві і стаж роботи за професією агента з організації обслуговування авіаперевезень - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень;
      - розклад руху повітряних суден;
      - правила оформлення перевізної документації;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці;
      - виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі міжнародних перевезень повинен знати правила іміграційного контролю та іноземну мову в обсязі, що передбачений програмою спеціальної підготовки.

1.4. Начальник агентства повітряних сполучень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник агентства повітряних сполучень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник агентства повітряних сполучень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник агентства повітряних сполучень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу та веде облік агентів з організації обслуговування пасажирських авіаперевезень, забезпечує своєчасну реєстрацію авіаквитків та прийняття речей пасажирів, які відлітають, зустріч пасажирів, які прилетіли.

2.2. Планує роботу агентів у відповідності до плану польотів, змін та доповнень до нього і технологічного графіку, одночасно контролює рівномірну їх зайнятість.

2.3. Здійснює контроль за обслуговуванням рейсів повітряних суден, які відлітають з аеропорту та прилітають в аеропорт.

2.4. Аналізує причини порушень технології роботи, які виникли з вини агентів, вживає заходів щодо їх уникнення.

2.5. Проводить інструктаж агентів перед початком зміни.

2.6. Контролює виконання агентами технології роботи.

2.7. Організовує технічне навчання, підвищення кваліфікації та введення до строю нових працівників.

2.8. Підміняє у разі потреби агентів.

2.9. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць агентів необхідним обладнанням, бланками, документацією та канцелярськими приладдям.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник агентства повітряних сполучень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник агентства повітряних сполучень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник агентства повітряних сполучень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник агентства повітряних сполучень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник агентства повітряних сполучень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник агентства повітряних сполучень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник агентства повітряних сполучень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник агентства повітряних сполучень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник агентства повітряних сполучень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник агентства повітряних сполучень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.