* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратник приготування каталізатора 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему приготування каталізатора;
      - конструктивні особливості та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування;
      - схему арматури, комунікацій;
      - технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, готового продукту;
      - правила регулювання процесу;
      - правила розрахунку витрат сировини та виходу готового продукту;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес приготування каталізаторів: паладієвовмісного, кобальтовмісного, тіогліколевої кислоти (для синтезу дифенілолпропану), або каталізаторів, які застосовуються у виробництвах ізопропілбензолу, алкілоламідів (на дільниці випалу), перекису водню (побічноорганічним методом) і етилацетату, або веде технологічний процес приготування каталізаторів (зокрема ванадієвого) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, а також веде технологічний процес приготування розчину перекисних ініціаторів у білому маслі, процесу нанесення активної маси у виробництві трегерного каталізатора (срібловмісного) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації, веде процес пропарювання носія каталізатора.

2.2. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій.

2.3. Заміряє витрату сировини та вихід готового продукту.

2.4. Оцінює їх якість.

2.5. Стежить за роботою і станом устаткування.

2.6. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.7. Бере участь у ремонтних роботах устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування каталізатора 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.