* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та режими виробництва косметичних засобів;
      - асортимент і відмітні ознаки виготовлюваної продукції: за зовнішнім виглядом, кольором та запахом;
      - принцип роботи та правила експлуатації машин, агрегатів, допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування пудри, зубних порошків, сухих духів та інших косметичних засобів на агрегатах, машинах та установках або веде технологічний процес приготування косметичних засобів на потокових лініях під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Регулює послідовність проходження маси через агрегати.

2.3. Веде контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів за додержанням технологічних режимів виробництва: температури, ступеня подрібнення, змішування та за додержанням режиму роботи вентиляторів високого і низького тиску, просіювачів, шнекових живильників, циклонів, дозаторів та аерокамер, амплітуди коливання корпуса вібромлину.

2.4. Завантажує і регулює, згідно з технологічним режимом, подавання маси в агрегати та дозувальні пристрої.

2.5. Регулює наповнення бункерів фасувальних автоматів.

2.6. Визначає втрати напору в перерізі трубопроводів.

2.7. Зважує напівфабрикати та готову продукцію.

2.8. Керує роботою основного та допоміжного устаткування.

2.9. Приймає і відповідає за зберігання сировини, запашників, барвників та інших матеріалів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування косметичних засобів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.