* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з режимів оперативно-диспетчерської служби I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо режимів роботи мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - виробничі, посадові інструкції;
      - будівельні норми й правила (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - характеристики і принципи дії основного устаткування мереж, окремих дільниць і підстанцій, котельних, пристроїв і приладів захисту, автоматики, блоківок, регулювальних пристроїв і засобів зв'язку;
      - принципову електричну (теплову) схему підприємства мереж;
      - методи розрахунків роботи мереж і струмів короткого замикання, статичної і динамічної стійкості;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє режими роботи мереж і окремих вузлів мереж у зв'язку із зміною умов роботи устаткування.

2.2. Проводить розрахунки і видає службам та районам мереж відомості про максимально можливі струми навантаження і рівні напруг, рівні температур і тиску теплоносія в основних теплових мережах, схеми мереж на літній і зимовий періоди енергопостачання.

2.3. Складає нормальні схеми електромереж.

2.4. Розслідує випадки неякісного енергопостачання споживачів і дає рекомендації диспетчерам щодо зміни режимів роботи мережі.

2.5. Веде контроль за фактичним виконанням заданих режимів роботи основного устаткування мереж.

2.6. Складає графіки планового вимкнення устаткування.

2.7. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування, зниження втрат енергії в мережах, скорочення витрат енергії на власні потреби.

2.8. Бере участь у роботі комісій з розгляду перспективних планів розвитку мереж.

2.9. Підготовляє і представляє в органи вищого рівня матеріали про обсяги завантаження високовольтних ліній і трансформаторів, трубопроводів, котельних, про роботу апаратури частотного розвантаження і регулювання частоти й напруги в електричних мережах, температури і тиску теплоносія.

2.10. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.