* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з релейного захисту і електроавтоматики I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації, налагодження і ремонту пристроїв релейного захисту і електроавтоматики, засобів вимірювань;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади);
      - принцип роботи пристроїв захисту, електроавтоматики і електровимірювань, конструкції реле, програми та інструкції щодо налагодження і планових перевірок реле і пристроїв захисту, контролю засобів вимірювань;
      - електричні схеми первинної і вторинної комутації;
      - технічні характеристики устаткування, засобів вимірювань;
      - Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і проводить роботи з експлуатації, налагодження і поточного ремонту пристроїв релейного захисту й електроавтоматики, засобів вимірювань підприємства.

2.2. Складає виконавчі схеми захисту й автоматики, вчасно вносить необхідні зміни.

2.3. Проводить перевірку пристроїв релейного захисту і автоматики нових підстанцій.

2.4. Бере участь у ремонті реле та іншої апаратури вторинних кіл і в роботах із реконструкції релейного захисту і електроавтоматики.

2.5. Перевіряє на об'єктах правильне виконання захисту устаткування і ліній електропередачі.

2.6. Приймає в експлуатацію нові пристрої захисту, автоматики й вимірювань.

2.7. Веде облік роботи пристроїв захисту й автоматики, аналізує їх дію.

2.8. Проводить розрахунки, необхідні для правильного настроювання пристроїв захисту.

2.9. Веде карти селективності роботи пристроїв захисту.

2.10. Складає річні і місячні плани профілактичних робіт, поточного і капітального ремонтів пристроїв захисту й електроавтоматики.

2.11. Бере участь в розслідуванні і аналізі аварій та відмов у роботі.

2.12. Здійснює перевірки правильності роботи контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і захисту устаткування.

2.13. Вчасно переглядає і змінює виробничі інструкції та схеми пристроїв релейного захисту, електроавтоматики й електровимірювань.

2.14. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з релейного захисту і електроавтоматики несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.