* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації I категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок;
      - принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта;
      - схеми електроживлення об'єкта;
      - системи керування та комунікації;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта;
      - перспективи розвитку радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання;
      - основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання.

2.2. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання.

2.3. Перевіряє технічний стан засобів радіотехнічного обладнання та джерел електроживлення.

2.4. Веде облік та аналізує відмови та несправності в роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.5. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта.

2.6. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування.

2.7. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.8. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.9. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів.

2.10. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання.

2.11. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці.

2.12. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.