* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з публікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з публікації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з публікації I категорії - не менше 2 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги керівних, нормативних та правових документів з питань аеронавігаційної інформації;
      - програмне забезпечення ACCESS, EXCEL, WORD, FOTOSHOP, COREL;
      - поліграфічне та розмножувальне обладнання;
      - правила користування персональним комп'ютером.

1.4. Провідний інженер з публікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з публікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з публікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з публікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде базу даних користувачів, що отримують документи аеронавігаційної інформації у службі аеронавігаційної інформації.

2.2. Стежить за надходженням достовірної інформації від органів та служб, відповідальних за подання цієї інформації.

2.3. Обробляє та аналізує надану аеронавігаційну інформацію під час підготовки матриць для друку документів аеронавігаційної інформації, що випускаються службою аеронавігаційної інформації (збірників AIP, AIC та інших документів, до яких треба вносити зміни та виправлення); вживає заходів до поліпшення роботи відділу та впровадження нових технологій.

2.4. Контролює перелік чинних документів аеронавігаційної інформації іноземних держав, що надходять до відділу.

2.5. Організовує забезпечення користувачів України документами аеронавігаційної інформації згідно з переліком розсилки; збирає та опрацьовує заявки підприємств, організацій та авіакомпаній на забезпечення ДАНІ та повідомленнями службою аеронавігаційної інформації.

2.6. Веде контрольні екземпляри документів аеронавігаційної інформації, що видаються службою аеронавігаційної інформації в електронній формі; створює необхідний формат для друку документів аеронавігаційної інформації.

2.7. Проводить заходи, спрямовані на автоматизацію процесів підготовки матриць, публікації та розповсюдження ДАНІ; формує і супроводжує єдину адресну базу зацікавлених споживачів документів аеронавігаційної інформації; складає заявки на придбання і постачання збірників та інших документів аеронавігаційної інформації, що видаються службою аеронавігаційної інформації та іншими іноземними державами.

2.8. Одержує документи аеронавігаційної інформації інших держав, відправляє їх абонентам згідно з заявками авіапідприємств та здійснює облік документів, що відсилаються.

2.9. Готує звіт про використання коштів для відправлення пошти перед бухгалтерією.

2.10. Здійснює контроль за технічним станом і правильною експлуатацією розмножувальних, поліграфічних та копіювальних засобів, додержується правил протипожежної безпеки, охорони праці, навколишнього середовища.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з публікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з публікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з публікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з публікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з публікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з публікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з публікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з публікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з публікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з публікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.