Інструкція для посади "Завідувач гуртожитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач гуртожитку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи в гуртожитку не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня;
      - нормативні акти щодо діяльності гуртожитків;
      - порядок утримання жилих культурно-побутових та інших приміщень гуртожитку;
      - правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках;
      - паспортний режим;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач гуртожитку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач гуртожитку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач гуртожитку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач гуртожитку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вселення прибулих до гуртожитку осіб.

2.2. Стежить за своєчасністю та правильністю прописки і виписки з гуртожитку громадян.

2.3. Організовує прибирання та контролює дотримання чистоти у спальних кімнатах і місцях загального користування, наглядає за справністю електромережі, водопроводу, каналізації та іншого обладнання гуртожитку.

2.4. Видає і приймає інвентар та інше необхідне майно.

2.5. Підписує вибулим з гуртожитку обхідні листки або видає довідку про відсутність заборгованості.

2.6. Веде облік наявного майна, періодично оглядає його, забезпечує збереженість.

2.7. Складає в разі потреби акти про списання майна, а також акти про зіпсування або знищення мешканцями матеріальних цінностей, в установленому порядку проводить стягнення з винних осіб.

2.8. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним майном, обладнанням та протипожежними засобами.

2.9. Контролює виконання правил протипожежного захисту.

2.10. Веде книгу записів санітарного та протипожежного нагляду, а також книгу скарг і пропозицій, усуває недоліки, про які з'являються повідомлення.

2.11. Видає документи на право входу в гуртожиток.

2.12. Вживає заходів щодо ліквідації конфліктів між мешканцями та обслуговуючим персоналом.

2.13. Забезпечує проведення культурно-освітньої роботи у гуртожитку.

2.14. Керує роботою обслуговуючого персоналу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач гуртожитку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач гуртожитку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач гуртожитку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач гуртожитку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач гуртожитку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач гуртожитку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач гуртожитку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач гуртожитку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач гуртожитку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.