Інструкція для посади "Завідувач гуртожитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач гуртожитку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, що стосуються житлово-комунального господарства;
      - порядок утримання житлових, соціально-культурних та побутових приміщень гуртожитку;
      - правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач гуртожитку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач гуртожитку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач гуртожитку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач гуртожитку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою обслуговуючого персоналу гуртожитку.

2.2. Організовує вселення в гуртожиток громадян, які прибули, стежить за своєчасною і правильною реєстрацією громадян, які вселилися, та випискою тих, що вибули.

2.3. Організовує прибирання приміщень та контролює додержання чистоти у спальних кімнатах і місцях загального користування.

2.4. Стежить за справною роботою електромережі, зв'язку, водопроводу, каналізації та обладнання гуртожитку.

2.5. Забезпечує видавання і приймання інвентарю та іншого необхідного майна.

2.6. Відмічає громадянам, які вибувають із гуртожитку, обхідні листи або видає довідки про відсутність заборгованості.

2.7. Веде облік наявного майна, проводить періодично його огляд та забезпечує його збереження.

2.8. Складає за умови необхідності акти на списання майна, зіпсовані або втрачені матеріальні цінності особами, що проживають у гуртожитку, в установленому порядку оформляє документи на стягнення їх вартості з винуватців.

2.9. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним майном, обладнанням, інвентарем та засобами протипожежного захисту.

2.10. Контролює виконання правил протипожежного захисту.

2.11. Веде книгу записів санітарного і пожежного нагляду, а також книгу скарг і пропозицій, вживає заходів до усунення зазначених недоліків, розв'язання конфліктних ситуацій, які виникають між особами, що проживають в гуртожитку, та обслуговуючим персоналом.

2.12. Забезпечує проведення культурно-масової та виховної роботи.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач гуртожитку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач гуртожитку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач гуртожитку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач гуртожитку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач гуртожитку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач гуртожитку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач гуртожитку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач гуртожитку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач гуртожитку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач гуртожитку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.