* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з якості нафти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з якості нафти" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості нафти I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань якості нафти і нафтопродуктів;
      - органічну і неорганічну хімію;
      - методи проведення хімічних аналізів;
      - інструкції, чинні Держстандарти та технічні умови;
      - основи технології транспортування нафти;
      - основи законодавства про охорону навколишнього середовища;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер з якості нафти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з якості нафти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з якості нафти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з якості нафти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за якістю нафти, яка приймається від нафтопромислів і від нафтопровідних управлінь, а також зберігається в резервуарних парках і поставляється споживачам.

2.2. Забезпечує правильний відбір і зберігання проб нафти відповідно до чинних Держстандартів.

2.3. Стежить за правильною паспортизацією нафти, яка приймається і здається.

2.4. Перевіряє обґрунтованість претензій на якість нафти.

2.5. Контролює обґрунтування термінів перевірки лабораторного обладнання.

2.6. Подає керівництву управління матеріали про причини псування якості нафти.

2.7. Складає заявки на лабораторне обладнання, хімічні реактиви і матеріали, необхідні для забезпечення нормальної роботи лабораторій і служби якості.

2.8. Проводить періодичне обстеження стану роботи лабораторій з забезпечення збереження якості нафти.

2.9. Бере участь в укладанні договорів з промислами і нафтопереробними заводами з питань якості нафти.

2.10. Здійснює контроль за підготовкою резервуарів, комунікацій, нафтоналивних суден і вагонів-цистерн під наливання згідно з чинним Держстандартом.

2.11. Контролює виконання графіків зачищення резервуарів.

2.12. Подає керівництву пропозиції щодо усунення причин, які сприяють погіршенню якості нафти, розробляє заходи і технологію виправлення якості некондиційної нафти і контролює правильність їх проведення.

2.13. Проводить необхідні заходи, пов'язані з введенням нових Держстандартів, технічних умов на нафту і методику, своєчасно направляє лабораторіям нові Держстандарти або зміни до них і контролює їх виконання.

2.14. Узагальнює досвід застосування чинних стандартів, технічних умов, методів випробувань і договірних умов постачання і розробляє необхідні заходи щодо їх зміни.

2.15. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.16. Проводить детальний аналіз звітності, яка надається нафтоперекачувальними станціями і наливними пунктами, і готує відповідні рекомендації.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з якості нафти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з якості нафти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з якості нафти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з якості нафти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з якості нафти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з якості нафти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з якості нафти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з якості нафти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з якості нафти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з якості нафти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.