* *
Інструкція для посади "Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з питань механізації і автоматизації виробничих процесів поштового зв'язку;
      - перспективи технічного розвитку філіалу, його виробничу і організаційну структуру;
      - правила технічної експлуатації засобів автоматизації і механізації поштового зв'язку;
      - порядок і методи проведення ремонтних робіт;
      - конструктивні особливості, схеми і креслення засобів автоматизації і механізації;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - методи пошуку пошкоджень;
      - принцип дії вимірювальних приладів, порядок їх періодичної повірки та ремонту;
      - правила приймання до експлуатації технічних засобів після капітального ремонту та монтажу;
      - порядок складання заявок на обладнання, матеріали, запасні частини і т. ін.;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з питань автоматизації і механізації виробничих процесів поштового зв'язку;
      - основи економіки, наукової організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну та якісну роботу закріплених за ним технічних засобів поштового зв'язку.

2.2. Здійснює обслуговування та ремонт засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації й інших нормативних документів.

2.3. Розробляє перспективні і річні плани, графіки технічного обслуговування і ремонту закріплених за ним засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку.

2.4. Здійснює технічний огляд закріплених технічних засобів, аналізує дані щодо простоїв і пошкодження обладнання, розслідує причини їх виникнення, розробляє і впроваджує заходи для усунення цих причин.

2.5. Контролює своєчасне та якісне виконання планових і позапланових ремонтів закріплених за ним технічних засобів.

2.6. Перевіряє дотримання працівниками правил технічної експлуатації засобів механізації та автоматизації, правильне складання технічних паспортів і своєчасне внесення змін у ці паспорти.

2.7. Провадить інструктаж та навчання технічного персоналу.

2.8. Контролює стан вимірювальної техніки.

2.9. Бере участь у прийманні до експлуатації нових і після капітального ремонту засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку.

2.10. Освоює нову техніку і впроваджує передові методи праці.

2.11. Виконує дослідні роботи з механізації та автоматизації виробничих процесів, механізації ручних робіт з обробки потоків обміну, внутрішньовиробничого транспортування і контейнерного перевезення пошти.

2.12. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій, дає висновки про доцільність їх використання.

2.13. Надає раціоналізаторам практичну допомогу й організовує впровадження ухвалених пропозицій.

2.14. Виконує техніко-економічні розрахунки для обїрунтованого впровадження нових засобів механізації та автоматизації.

2.15. Розробляє необхідну технічну документацію для виконання робіт, пов'язаних із виготовленням, ремонтом, модернізацією, монтажем і експлуатацією нових засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку.

2.16. Здійснює технічний нагляд за монтажем і наладкою засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку.

2.17. Бере участь у розгляді технічних проектів і складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих підрозділів філіалу.

2.18. Здійснює контроль за веденням виробничої документації.

2.19. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних.

2.20. Складає заявки на експлуатаційно-технічні матеріали, запасні частини, інструменти і інш.

2.21. Здійснює контроль за витратами матеріалів.

2.22. Бере участь у розгляді причин виробничого травматизму, розробляє і впроваджує заходи щодо їх запобігання.

2.23. Провадить інструктаж і надає допомогу працівникам в освоєнні нової техніки, організовує роботу з підвищення їх технічних знань.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.