* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з якості енергії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з якості енергії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з якості енергії I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про електроенергетику", директивні, нормативні та інформаційні матеріали, вказівки Міністерства палива та енергетики, Держенергонагляду;
      - Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії;
      - Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ);
      - Правила користування тепловою енергією (ПКТЕ);
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕс);
      - Правила влаштування електричних установок (ПУЕ);
      - Правила технічної експлуатації електростанцій та електромереж;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕс);
      - Правила та інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - типове положення "Про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99".

1.4. Провідний інженер з якості енергії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з якості енергії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з якості енергії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з якості енергії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Координує впровадження та використання передових енергозберігаючих та енергоякісних технологій в електромережах.

2.2. Створює та підтримує мережні інформаційно-аналітичні комп'ютерні системи для зберігання, коригування та опрацювання інформації з питань підпорядкування, конфігурації, параметрів і режимів електричних мереж, аналізу застосування засобів компенсації реактивної потужності та регулювання реактивної потужності, оцінки показників якості електроенергії, виявлення емітентів електромагнітної несумісності електроустановок в електромережах.

2.3. Проводить статистичне оброблення та узагальнення інформації, формування та видачу статистичних даних.

2.4. Організовує супроводження використання прикладного комп'ютерного забезпечення в підрозділах енергонагляду, відповідних підрозділах енергопостачальних організацій.

2.5. Взаємодіє з суміжними підрозділами Держенергонагляду, диспетчерських служб, енергозбуту тощо у питаннях, які вимагають методичних консультацій та організаційно-виробничої координації робіт щодо компенсації реактивної потужності, та забезпечення якості електроенергії в електромережах.

2.6. Бере участь у створенні та підтримці інформаційної бази параметрів та режимів електромереж 220 - 750 кВ; 10(6)-35-110(150) кВ електропередавальних організацій, в організації розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності та контролі відповідності обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії нормативним документам.

2.7. Здійснює контроль показників якості електроенергії, обчислення адресних економічних стимулів для утворення оптимальних режимів компенсації реактивних перетікань та якості електроенергії в електромережах.

2.8. Проводить фактологічні та аналітичні дослідження розбіжностей позицій електропередавальних організацій і споживачів у разі застосування методик обчислення адресних економічних стимулів для утворення суспільно оптимальних режимів компенсації реактивної потужності та забезпечення якості електроенергії.

2.9. Готує відповіді на запити та експертні висновки щодо якості енергії для енергокомпаній, електроенергетичних систем, Національної комісії регулювання електроенергії та інших організацій та установ.

2.10. Бере участь в організації та розробленні нормативно-правових актів, нормативних документів, інструкцій та методичних рекомендацій з питань енергозбереження і забезпечення якості електроенергії в магістральних і розподільних електромережах, у сертифікації та стандартизації технічних засобів і комп'ютерних розробок для розрахунків за реактивні перетікання та за якість електроенергії в електромережах.

2.11. Проводить дослідження з реалізації комплексу заходів економічного впливу на споживачів енергії і суб'єктів електроенергетики щодо дотримання показників якості електроенергії, надає консультації з питань застосування у споживачів передових засобів і систем контролю якості енергії, розвитку систем обліку реактивних перетікань та вимірювань показників якості електроенергії.

2.12. Аналізує, оцінює та прогнозує зміни на ринку електричної енергії з метою розроблення шляхів та напрямків діяльності у сфері з якості енергії.

2.13. Готує пропозиції щодо перегляду нормативно-технічних документів на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил влаштування електроустановок, Правил експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів щодо вимог з якості енергії.

2.14. Бере участь в організації галузевих і міжгалузевих нарад, семінарів, конференцій з питань компенсації реактивної потужності та забезпечення якості електроенергії, у наукових і виробничих конференціях, симпозіумах, що стосуються функціональних завдань.

2.15. Бере участь у розробленні та координації виробничо-впроваджувальних програм з компенсації та регулювання реактивної потужності та підвищення якості електроенергії в електромережах.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з якості енергії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з якості енергії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з якості енергії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з якості енергії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з якості енергії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з якості енергії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з якості енергії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з якості енергії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з якості енергії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з якості енергії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.