* *
Інструкція для посади "Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" для заступника начальника головного управління, управління - не менше 8 років; для заступника начальника самостійного відділу, служби зазначений стаж - відповідно не менше 7 та 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
      - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;
      - основи медичного і трудового права;
      - концепцію розвитку охорони здоров'я населення України;
      - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;
      - практику застосування законодавства у межах своєї компетенції;
      - основи державного управління;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - основи організації роботи та технологію процесу управління;
      - економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;
      - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

1.4. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в галузі охорони здоров'я у порядку делегованих йому начальником головного управління, управління (самостійного відділу, служби) повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов'язки.

2.2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби) щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я у межах делегованих йому повноважень і компетенції: визначає ступінь відповідальності керівників у складі головного управління, управління (самостійного відділу, служби); організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів програм, що належать до компетенції головного управління, управління (самостійного відділу, служби); контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників Міністерства охорони здоров'я України; здійснює аналіз стану та тенденції розвитку охорони здоров'я, ходу виконання державних програм головного управління, управління (самостійного відділу, служби) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій; планує, регулює та контролює ефективну взаємодію головного управління, управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби); організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації; забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби).

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.