Інструкція для посади "Заступник начальника групи вузлів зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника групи вузлів зв’язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра – не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, що регулюють роботу групи вузлів зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - види техніки, її призначення, будову та технічні можливості;
      - основи застосування та порядок розгортання техніки зв’язку;
      - планування застосування вузлів зв’язку;
      - основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку;
      - умови зберігання та експлуатації технічних засобів зв’язку;
      - правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки;
      - форми і методи навчання та виховання особового складу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника групи вузлів зв’язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника групи вузлів зв’язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника групи вузлів зв’язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника групи вузлів зв’язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу групи вузлів зв’язку відповідно до чинних норм, правил та інструкцій на певному напрямі роботи або з окремо визначених питань.

2.2. Забезпечує функціонування та безпеку державної системи урядового зв’язку і постійне підтримання її у належному стані.

2.3. Контролює дотримання підлеглими вимог нормативних актів та розпорядчих документів під час організації та забезпечення безпеки урядового зв’язку і виконання інших службових обов’язків; технічний стан, працездатність та комплектність матеріально-технічної бази вузлів зв’язку; дотримання правил технічної експлуатації, обслуговування та зберігання техніки зв’язку.

2.4. Аналізує причини збоїв у роботі техніки, ліній та каналів зв’язку та інші показники роботи.

2.5. Бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення матеріально-технічної бази та підвищення ефективності роботи, організовує та контролює їх виконання.

2.6. Забезпечує удосконалення та впровадження нових технічних засобів зв’язку, заходів щодо забезпечення вимог охорони, запобігання аваріям, несанкціонованим втручанням у мережу та зниженню якості зв’язку.

2.7. Вживає оперативних заходів у разі виникнення збоїв у роботі.

2.8. Організовує та координує роботу з охорони групи вузлів зв’язку.

2.9. Контролює своєчасне забезпечення необхідними нормативними, інструктивними, довідковими та іншими інформаційними матеріалами, необхідними для роботи.

2.10. Сприяє підвищенню технічної кваліфікації особового складу, організовує та проводить навчання правилам експлуатації та обслуговування технічних засобів зв’язку.

2.11. Контролює дотримання заходів безпеки під час навчань та роботи з технічними засобами та озброєнням.

2.12. Забезпечує комплексне технічне обслуговування та ремонт технічних засобів відповідно до вимог їх експлуатації.

2.13. Організовує та контролює ведення експлуатаційно-технічної документації, облік, складання та своєчасне подання встановленої звітності про діяльність групи вузлів зв’язку.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника групи вузлів зв’язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника групи вузлів зв’язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності планування та виконання поставлених завдань, проведення занять та навчань, заохочення особового складу або накладення стягнень; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами та документацією, необхідною для виконання поставлених завдань.