Інструкція для посади "Завідувач майстерні реставраційної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач майстерні реставраційної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж реставраційної роботи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань реставраційної роботи;
      - технологію виготовлення музейних експонатів, їх фізичні і фізико-хімічні якості;
      - досягнення вітчизняної і світової науки в галузі реставрації;
      - основи лабораторних досліджень;
      - принципи фотофіксації об'єктів, що реставруються;
      - інструкції щодо зберігання та застосування отруйних речовин;
      - методи проведення реставраційних робіт;
      - обладнання і матеріали, що застосовуються у реставраційній роботі;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач майстерні реставраційної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач майстерні реставраційної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач майстерні реставраційної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач майстерні реставраційної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На основі нормативних документів і рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами в музеї.

2.2. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє експонати, що потребують реставрації.

2.3. Вивчає матеріали і технологію створення експоната, причини пошкоджень або порушень первісного його вигляду і визначає способи їх усунення.

2.4. Забезпечує збереження та консервацію в первісному вигляді пошкоджених пам'яток, зберігаючи їх історичне значення.

2.5. Планує роботу реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення реставраційних робіт.

2.6. Забезпечує укладання заявок на матеріали і обладнання з розрахунками й обґрунтуванням їх потреби.

2.7. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення технології і реставраційних робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості, економії матеріалів.

2.8. Організує засідання реставраційної ради.

2.9. Є членом закупівельної комісії.

2.10. Бере участь у комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та після виставки, контролює кріплення та демонтаж експонатів експозицій.

2.11. Укладає списки матеріалів та інструментів, необхідних для роботи.

2.12. Проводить стажування реставраторів, забезпечує підвищення професійного рівня співробітників, висуває їх на одержання наступних кваліфікаційних категорій.

2.13. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач майстерні реставраційної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач майстерні реставраційної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач майстерні реставраційної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач майстерні реставраційної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач майстерні реставраційної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач майстерні реставраційної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач майстерні реставраційної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач майстерні реставраційної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач майстерні реставраційної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач майстерні реставраційної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.