* *
Інструкція для посади "Завідувач художньо-оформлювальної майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач художньо-оформлювальної майстерні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні нормативні акти, що вивчають вимоги щодо рівня художньо-оформлювальних робіт;
      - методи та способи виконання художньо-оформлювальних робіт;
      - діючі стандарти та технічні умови;
      - методику та інструкції щодо художнього оформлення;
      - технічну естетику;
      - оздоблювальні та будівельні матеріали та їх застосування в оформлювальній роботі;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки та організації праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу майстерні з усіх видів діяльності.

2.2. Затверджує ескізи елементів оформлення, реклами, плакатів, запрошень тощо.

2.3. Здійснює облік виконуваних робіт в установленому порядку.

2.4. Визначає потребу майстерні в обладнанні та матеріалах, в установленому порядку забезпечує їх придбання, стежить за їх станом.

2.5. Контролює дотримання фінансової, договірної і виробничої дисципліни.

2.6. Здійснює раціональну розстановку й доцільне використання працівників майстерні.

2.7. Контролює дотримання працівниками вимог технічної естетики під час виконання робіт, правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.8. Організує облік та складання встановленої звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач художньо-оформлювальної майстерні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.