* *
Інструкція для посади "Завідувач майстерні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач майстерні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи органів вищого рівня з питань організації, технічного обслуговування і ремонту техніки, технологічних машин, устаткування, механізмів;
      - технологію ремонтних робіт, конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління, основи трудового законодавства, правила і норми з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

1.4. Завідувач майстерні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач майстерні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач майстерні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач майстерні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням робіт з технічного обслуговування, ремонту механізмів, техніки та обладнання.

2.2. Видає ремонтному персоналу завдання та контролює його виконання.

2.3. Розробляє графіки технічного обслуговування, технічних оглядів та ремонтних робіт техніки і технологічних машин.

2.4. Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт.

2.5. Забезпечує раціональне використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, деталей.

2.6. Бере участь у терміновому усуненні поломок машин, механізмів та обладнання.

2.7. Забезпечує збереження автотранспорту, техніки, механізмів і обладнання та контролює додержання правил паркування і пожежної безпеки на території майстерні.

2.8. Забезпечує робочі місця і контролює наявність захисних сіток, загороджень, засобів протипожежного захисту, інструкцій з охорони праці, попереджувальних написів, які передбачені правилами з охорони праці.

2.9. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання нещасним випадкам.

2.10. Готує необхідні документи для своєчасного проведення технічних оглядів та випробувань вантажопідйомних та інших машин і обладнання.

2.11. Веде технічну документацію, своєчасно складає звітність про виробничу діяльність майстерні.

2.12. Проводить інструктаж з додержання робітниками правил і норм з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої і трудової дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач майстерні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач майстерні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач майстерні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач майстерні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач майстерні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач майстерні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач майстерні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач майстерні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач майстерні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач майстерні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач майстерні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач майстерні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач майстерні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач майстерні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач майстерні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач майстерні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.