* *
Інструкція для посади "Головний геодезист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний геодезист" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання геодезичних робіт;
      - геодезичні прилади та правила їх експлуатації;
      - організацію та технологію виконання геодезичних робіт;
      - основи маркетингу, економіки, організації й технології будівельного виробництва, праці й управління;
      - будівельні та геодезичні допуски;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення геодезичних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час проведення геодезичних робіт.

1.4. Головний геодезист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний геодезист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний геодезист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний геодезист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує своєчасне та якісне виконання комплексу геодезичних робіт, що забезпечують повну відповідність проектній документації геометричних параметрів, координат і висотних позначок будов та споруд під час їх розміщення і зведення.

2.2. Здійснює технічне та методичне керівництво щодо застосування ефективних методів і засобів вимірювання й контролю, планування польових і камеральних робіт, упровадження нормативних документів з геодезичного забезпечення та дотримання їх вимог.

2.3. Здійснює контроль за виконанням всього обсягу геодезичних робіт, додержанням правил ведення та збереження польових журналів, виконавчої геодезичної документації; бере безпосередню участь у виконанні найбільш відповідальних і складних робіт.

2.4. Визначає потребу в геодезичних засобах вимірювання та контролю, організовує їх облік, своєчасний ремонт і перевірку.

2.5. Впроваджує у виробництво нові методи і засоби геодезичних робіт.

2.6. Приймає від замовника технічну документацію на геодезичну основу для будівництва з перевіркою необхідної точності її побудови.

2.7. Контролює збереження у процесі будівництва знаків геодезичної мережі.

2.8. Розглядає та готує до узгодження проекти виконання геодезичних робіт.

2.9. Проводить роботу щодо удосконалення методів ведення геодезичних робіт і впровадження нової техніки.

2.10. Здійснює вибірковий контроль за роботою виробничого персоналу щодо забезпечення відповідності геометричних параметрів проекту під час зведення споруд і будов, повідомляє про виявлені порушення керівництво організації, заносить зауваження до журналу робіт.

2.11. Організовує підвищення кваліфікації працівників геодезичної служби, проводить виробничий інструктаж.

2.12. Забезпечує складання необхідної звітності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний геодезист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний геодезист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний геодезист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний геодезист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний геодезист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний геодезист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний геодезист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний геодезист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний геодезист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний геодезист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний геодезист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний геодезист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний геодезист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний геодезист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний геодезист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний геодезист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.