* *
Інструкція для посади "Головний водолазний фахівець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний водолазний фахівець" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією водолазного фахівця: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації водолазних робіт;
      - водолазну справу на рівні водолазного фахівця, експлуатацію водолазного спорядження і устаткування;
      - виконання всіх видів водолазних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва й праці та трудового законодавства;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання водолазних робіт;
      - норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

1.4. Головний водолазний фахівець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний водолазний фахівець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний водолазний фахівець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний водолазний фахівець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво водолазною справою на підприємстві (в організації), яке має у своїх територіальних підрозділах (загонах, групах) водолазних фахівців виходячи з кількості водолазних станцій.

2.2. Контролює роботу водолазних фахівців, додержання встановлених вимог щодо організації водолазних робіт.

2.3. Розглядає і узгоджує проекти складних робіт з використанням водолазної праці, інструктивні та інші нормативні документи, які регламентують вимоги безпеки праці водолазів з урахуванням специфічних умов виконуваних робіт.

2.4. Веде питання, пов'язані з організацією матеріально-технічного постачання водолазних робіт, із забезпеченням ремонту водолазного спорядження і устаткування.

2.5. Розробляє кваліфікаційні вимоги для водолазів усіх класів класифікації і груп спеціалізації водолазних робіт.

2.6. Входить до складу Центральної водолазної кваліфікаційної комісії (ЦВКК).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний водолазний фахівець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний водолазний фахівець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний водолазний фахівець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний водолазний фахівець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний водолазний фахівець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний водолазний фахівець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний водолазний фахівець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний водолазний фахівець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний водолазний фахівець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний водолазний фахівець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.