Інструкція для посади "Головний маркшейдер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний маркшейдер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності маркшейдерської служби;
      - організацію і технологію виконання маркшейдерських робіт;
      - правила технічної експлуатації маркшейдерського обладнання;
      - методи спостереження за рухом земної поверхні та станом об'єктів, що охороняються;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт;
      - основи трудового законодавства, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання маркшейдерських робіт.

1.4. Головний маркшейдер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний маркшейдер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний маркшейдер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний маркшейдер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує здійсненням маркшейдерських робіт, проведенням зйомок і замірів підземних та відкритих гірничих виробок, території копалин, будівельних майданчиків.

2.2. Бере участь в орієнтуванні підземних маркшейдерських зйомок, передачі висотних позначок, проектуванні відповідальних збійок (сполучних ходів), виробок, проведенні гірничих виробок зустрічними забоями, перевірці геометричних схем підйомних комплектів і вертикальності стінок і провідників стволів шахт.

2.3. Забезпечує задані напрямки гірничих виробок.

2.4. Здійснює контроль за веденням гірничо-прохідницьких робіт, раціональним використанням балансових запасів корисних копалин, за організацією правильного обліку руху запасів, виконаних обсягів гірничих робіт, а також втрат під час добування.

2.5. Забезпечує приймання маркшейдерських робіт, що виконує підрядна організація.

2.6. Розробляє заходи щодо охорони споруд від шкідливого впливу на них гірничих виробок, проведення гірничих виробок у захисних цілях.

2.7. Керує складанням робочих планів, профілів, схем, звітів та іншої технічної документації.

2.8. Організовує проведення дослідницьких робіт з маркшейдерської справи, упровадження нових прогресивних методів маркшейдерських вимірювань.

2.9. Забезпечує своєчасне складання і поповнення основної й обмінної маркшейдерської документації.

2.10. Керує робітниками відділу (служби), координує діяльність підрозділів, що пов'язані з проведенням маркшейдерських робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний маркшейдер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний маркшейдер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний маркшейдер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний маркшейдер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний маркшейдер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний маркшейдер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний маркшейдер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний маркшейдер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний маркшейдер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний маркшейдер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний маркшейдер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний маркшейдер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний маркшейдер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний маркшейдер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний маркшейдер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний маркшейдер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.