* *
Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 2 розряду не менше 1 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні методи маркшейдерських зйомок та обчислень;
      - технологію виконання маркшейдерських робіт;
      - прилади, що застосовуються, та правила їх експлуатації;
      - правила виконання стереофотограмметричних робіт;
      - способи визначення обсягів здійснених гірничих робіт і фактичних розмірів перерізу тунелів, що будуються, та споруд;
      - методику розрахунків гірничої маси у транспортних посудинах за фотозйомками;
      - основні поняття щодо посування гірничих порід;
      - порядок заповнення, обліку та зберігання документації;
      - правила експлуатації лічильно-обчислювальної техніки;
      - правила вимірювання бокового та вертикального випереджень та еліптичності тунельної обробки;
      - способи визначення положень прохідницького комплексу (щита) на трасі, порядок установлення та визначення положення колійних реперів у тунелях;
      - правила зйомки тунельної обробки від винесених осей;
      - допустимі відхилення елементів тунельної обробки від проектного положення;
      - будову світлокопіювального пристрою та правила інструментального створення напрямків.

1.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає габарити гірничих виробок, виїмкові потужності очисного простору, глибину та напрямки буропідривних свердловин, лінійні параметри посування гірничих порід.

2.2. Контролює оперативні проміри проектних параметрів гірничих виробок і глибин черпання під час дражної розробки.

2.3. Бере участь у відповідальних зйомках стереофотограмметричними, звуколокаційними методами, а також із застосуванням гіроскопічних, лазерних приладів радіо- та світлодалекомірів під керівництвом маркшейдера.

2.4. За вказівкою маркшейдера знімає зсувні деформації бортів кар'єрів, відвалів.

2.5. Виконує роботи з фотоконтролю за завантаженням транспортних посудин.

2.6. Визначає обсяг завантаження посудин за фотозйомками.

2.7. Виконує інструментальне розмічання геологорозвідувальних виробок.

2.8. Виконує світлокопіювальні роботи.

2.9. Бере участь у визначенні здійснених обсягів гірничих робіт, фактичних розмірів перерізу споруджуваних тунелів та інших гірничих виробок, в оформленні маркшейдерської документації, графічних матеріалів-планів, розрізів.

2.10. Виконує розбивку пікетів у капітальних гірничих виробках.

2.11. Виконує замірювання на спостережних станціях посування гірничих виробок та обсягів їх ремонту.

2.12. Визначає напрямки гірничих виробок та свердловин із застосуванням висків або найпростіших інструментів (кутомірів).

2.13. Бере участь у побудові опорних маркшейдерських мереж, у зйомках підвищеної точності під час проведення гірничих виробок зустрічними забоями та у небезпечних зонах, у перевірці профільної зйомки вертикальних стовбурів, горизонтальних положень та перевищень із застосуванням теодолітної зйомки.

2.14. Встановлює та визначає положення колійних реперів у тунелях.

2.15. Виконує промірювання бокового і вертикального випередження та еліптичності тунельної обробки; бере участь у встановленні та приведенні у робочий стан високоточних маркшейдерських інструментів та приладів.

2.16. Встановлює рамки та марки, визначає положення прохідницького комплексу на трасі.

2.17. Виконує зйомку тунельної обробки за планом та профілем.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі проведення маркшейдерських зйомок підземних гірничих виробок у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах за наявності залишкових напорів підземних вод або небезпечних за гірничими ударами тарифікація проводиться на один розряд вище.

6. Приклади робіт

6.1. Виконання зйомок для визначення обсягів гірничих робіт.

6.2. Ведення монтажу тунельних обробок.

6.3. Розбивка, встановлення колійних реперів та визначення їх положення за планом та профілем.

6.4. Визначення положення прохідницького щита на трасі за планом та профілем.

6.5. Оформлення маркшейдерської документації та графічних матеріалів.