Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією гірника на маркшейдерських роботах 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні методи маркшейдерської зйомки і обчислення;
      - технологію ведення маркшейдерських робіт;
      - застосовувані прилади і правила їх експлуатації;
      - правила ведення стереофотограмметричних робіт;
      - способи визначення виконаного обсягу гірничих робіт і фактичних розмірів перерізу здійснюваних гірничих виробок;
      - методику обчислення гірничої маси в транспортних посудинах за фотознімками;
      - основні поняття про зрушення гірських порід;
      - порядок заповнення, облік і зберігання документації;
      - правила експлуатації лічильно-обчислювальної техніки;
      - порядок установлення і визначення стану шляхових реперів;
      - будову світлокопіювальної установки і правила роботи з аміаком;
      - правила інструментального створення напрямів.

1.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає габарити гірничих виробок, виїмкові потужності очисного простору, глибину і напрям буропідривних свердловин, лінійні параметри зрушення гірських порід.

2.2. Контролює оперативні проміри проектних параметрів гірничих виробок.

2.3. Бере участь у відповідальних зйомках стереофотограмметричним, звуколокаційним методами, а також з застосуванням гідроскопічних, лазерних приладів, радіо- і світлодалекомірів під керівництвом маркшейдера.

2.4. За вказівкою маркшейдера знімає зсувні деформації бортів розрізів, кар'єрів, відвалів.

2.5. Виконує роботи щодо фотоконтролю за завантаженням транспортних посудин.

2.6. Визначає об'єми завантаження посудин за фотознімками.

2.7. Здійснює інструментальний поділ геологорозвідувальних виробок.

2.8. Виконує світлокопіювальні роботи, бере участь у визначенні обсягу виконаних гірничих робіт, фактичних розмірів перерізу споруджуваних гірничих виробок, оформленні маркшейдерської документації, графічних матеріалів - планів, розрізів.

2.9. Розбиває пікети в капітальних гірничих виробках.

2.10. Спрямовує гірничі виробки і свердловини за висками або за допомогою нескладних інструментів (кутомірів).

2.11. Бере участь у побудові опорних маркшейдерських мереж, у зйомках підвищеної точності під час проведення гірничих виробок зустрічними вибоями і біля небезпечних зон, у перевірці профільної зйомки вертикальних стовбурів, горизонтальних положень і перевищень під час теодолітної зйомки.

2.12. Установлює і визначає місцезнаходження шляхових реперів.

2.13. Бере участь у встановленні та приведенні до належного стану найточніших маркшейдерських інструментів і приладів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Уразі проведення маркшейдерських зйомок підземних гірничих виробок у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах за наявності залишкових напорів підземних вод або небезпечних за гірничими ударами тарифікація проводиться на один розряд вище.