Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 1 розряду не менше 0,5 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення теодоліта, нівеліра, гірничого компаса, спеціальних геодезичних і маркшейдерських приладів та устаткування;
      - порядок і способи установлення геодезичних та маркшейдерських приладів, знаків і реперів;
      - основні методи та порядок виконання маркшейдерської зйомки та нівелювання;
      - основи проведення гірничих робіт;
      - основні поняття про посування (зрушення) гірничих порід;
      - методи обробки матеріалів маркшейдерської зйомки;
      - найпростіші маркшейдерські плани;
      - правила перенесення позначок на місцевість;
      - способи центрування візирних цілей із застосуванням висків;
      - правила виконання і методи фотолабораторних робіт;
      - правила поводження з переносними низьковольтними джерелами електроенергії.

1.4. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під час проведення гірничих виробок, будівництва шахтних споруд спеціального призначення прості роботи щодо зйомок, нівелювання, вимірювання, замірів тощо.

2.2. Встановлює маркшейдерські та геодезичні прилади на робочому місці у робочому стані (положенні).

2.3. Установлює маркшейдерські та геодезичні знаки та репери.

2.4. Закладає тимчасові та постійні пункти маркшейдерського обґрунтування.

2.5. Бере участь у детальній маркшейдерській зйомці гірничих виробок.

2.6. Оформлює документацію та замальовує гірничі виробки, що споруджуються, бере участь в обробці матеріалів.

2.7. Обчислює висотні позначки (перевищення) точок та горизонтальних відстаней до точок зйомки.

2.8. Бере участь у накладенні результатів зйомки на маркшейдерський план.

2.9. Переносить позначки на місцевість із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання.

2.10. Обчислює або вимірює площу ділянки планіметром.

2.11. Виконує роботи із засікання з точок зйомки та тахеометричної зйомки.

2.12. Спостерігає за тріщинами та вимірює їх у гірничих виробках.

2.13. Виконує підготовчі роботи під час фотозйомочних і фотолабораторних робіт.

2.14. Бере участь у замірюваннях виїмкових потужностей очисного простору, в проміжному замірюванні посування гірничих виробок і обсягів їх ремонту, у замірюваннях зазорів у гірничих виробках.

2.15. Розмічає пікети у другорядних гірничих виробках.

2.16. Доглядає за геодезичними і маркшейдерськими приладами та інструментами.

2.17. Встановлює та центрує візирні цілі із застосуванням оптичних висків.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі проведення маркшейдерських зйомок підземних гірничих виробок у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах за наявності залишкових напорів підземних вод або небезпечних за гірничими ударами тарифікація проводиться на один розряд вище.

6. Приклади робіт

6.1. Установлення геодезично-маркшейдерських інструментів та приладів на робочому місці у робочому стані.

6.2. Вимірювання відстаней рулетками.

6.3. Замальовування та оформлення документації на гірничі виробки.

6.4. Перенесення позначок із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання тощо.