* *
Інструкція для посади "Гірник очисного забою 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник очисного забою 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника очисного забою 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики обладнання, машин, механізмів і пристроїв, застосовуваних на очисній виїмці корисної копалини, правила приймання, випробування і догляду за ними;
      - пускову та регулювальну апаратуру;
      - порядок монтажу та демонтажу обслуговуваних машин;
      - схему розведення повітропроводів і водопроводів;
      - системи зрошування;
      - властивості гірських порід;
      - властивості бокових порід та структуру пласта: кліваж, тріщинуватість, віджимання, наявність породових прошарків, несправжньої покрівлі, твердих вкраплень, схильність до несподіваних викидів і гірничих ударів, багатогазовість відпрацьовуваного пласта;
      - застосовувані системи розробки;
      - правила ведення розробки гірничих виробок за напрямками;
      - схеми раціонального розміщення шпурів;
      - способи приймання і основні схеми розмиву корисної копалини і породи;
      - види кріплень і способи кріплення забою;
      - основи гірничої справи;
      - паспорти кріплення і керування покрівлею, буровибухових робіт;
      - способи керування покрівлею і умови їх застосування;
      - способи закладання відпрацьованого простору та основні знання про закладні матеріали;
      - види і властивості полімерних матеріалів, застосовуваних для укріплення порід покрівлі, правила поводження з ними;
      - сортамент лісу та типорозміри металевих стояків;
      - способи проведення горизонтальних і похилих виробок у різних умовах;
      - основні правила безпечного ведення підривних робіт;
      - вимоги до якості заточування і заправлення різального інструменту;
      - види, способи виявлення та усунення неполадок у роботі обслуговуваних машин і механізмів;
      - електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3-го розряду.

1.4. Гірник очисного забою 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник очисного забою 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник очисного забою 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник очисного забою 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує комплекс робіт під час очисного виймання корисної копалини, робіт, пов'язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтажних камер (шарів).

2.2. Бурить шпури і свердловини самохідними буровими установками (крім дизельних), каретками і перфораторами вагою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою), електросвердлами та пневмосвердлами.

2.3. Оглядає забій і доводить до безпечного стану, планує ділянку вибою.

2.4. Проводить прибирання, навантаження і доставку гірничої маси різними способами.

2.5. Зводить тимчасове і постійне кріплення відповідно до паспорта кріплення та керування покрівлею, здійснює посадку покрівлі, викладення і перенесення кострів.

2.6. Зміцнює породи покрівлі очисного забою і сполучення з ним полімерними матеріалами.

2.7. Встановлює упорні та розпірні стояки.

2.8. Викладає помости.

2.9. Скреперує гірничу масу з забою.

2.10. Проводить закладку виробленого простору, надає допомогу в керуванні гірничими виїмковими машинами.

2.11. Керує гідромоніторами, вантажно-доставними машинами з електричним і пневматичним приводом та дизельним двигуном потужністю до 147,2 кВт (200 к.с.), закладними машинами, скреперними лебідками, самохідними покрівельно-оборковими помостами та іншими застосовуваними в роботі машинами і механізмами, здійснює їх технічне обслуговування.

2.12. Керує установками, що нагнітають воду в пласт, гідросистемою під час пересування секцій кріплення і конвеєра.

2.13. Бере участь у монтажі, демонтажі, перенесенні, пересуванні, установленні обладнання в зоні забою і виробках, прилеглих до очисних забоїв (лав, блоків, заходок).

2.14. Монтує гнучкі перекриття з металевої сітки, пересуває опірні балки і переставляє ролики під час роботи стругових установок і вузькозахватних комбайнів.

2.15. Пересуває стояки спеціального привибійного кріплення.

2.16. Нарощує й укорочує конвеєри у виробках, прилеглих до очисних забоїв.

2.17. Доставляє кріпильні матеріали та обладнання у забій від штреку, розкладає їх у забої, видає з очисного забою на штрек.

2.18. Проводить навантаження, вивантаження матеріалів та устаткування у гірничих виробках, в очисних забоях.

2.19. Змащує і заправляє паливо-мастильними матеріалами обслуговуване обладнання.

2.20. Проводить проходку ніш.

2.21. Навішує люки, нарощує зрубові хідники.

2.22. Бере участь у нарощуванні водо- і повітропровідних магістралей, в ремонті вибійного обладнання.

2.23. Виконує роботи щодо запобігання несподіваним викидам гірничої маси і газів.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник очисного забою 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник очисного забою 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник очисного забою 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник очисного забою 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник очисного забою 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник очисного забою 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник очисного забою 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник очисного забою 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник очисного забою 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник очисного забою 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі неповного освоєння комплексу очисних робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, тарифікація гірників очисного забою проводиться на один розряд нижче.