* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з технічного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з технічного нагляду" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг) I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг;
      - технологію виконання ремонтних робіт та можливості використання машин і спеціального устаткування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту;
      - вимоги щодо забезпечення видимості знаків у нічний час.

1.4. Провідний інженер з технічного нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з технічного нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з технічного нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з технічного нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює постійний нагляд за технічним станом автомобільних доріг і штучних споруд відповідно до діючих правил ремонту та утримання автомобільних доріг.

2.2. Виконує регулярне патрулювання доріг з метою вжиття оперативних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, виникненню зупинок транспорту та обмеження руху на дорогах.

2.3. Керує бригадою дорожніх робітників, яка має у розпорядженні спеціальний автомобіль, необхідний інструмент, засоби організації дорожнього руху.

2.4. Виконує технічний нагляд за засобами організації дорожнього руху.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з технічного нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з технічного нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з технічного нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з технічного нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з технічного нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з технічного нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з технічного нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з технічного нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з технічного нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з технічного нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.