* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теплову схему;
      - застосовувані сталі і сплави, їх властивості;
      - призначення, будову й принцип роботи приладів контролю, випробувальних машин, їх настроювання і оцінку правильності отриманих на них результатів;
      - основи фізики металів;
      - діаграму "залізо-вуглець";
      - визначення макро- і мікроструктурного стану металу та зварних з'єднань;
      - явище повзучості й методи її визначення;
      - розрахунок залишкової деформації;
      - загальну схему будови котла, трубопроводів турбіни;
      - технічну діагностику енергоустаткування.

1.4. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє якість металу й зварних з'єднань, литих деталей, кріплення, паропроводів високого тиску, турбін, котлів, посудин з вуглецевих, низьколегованих і високовуглецевих сталей у лабораторних умовах та безпосередньо на устаткуванні.

2.2. Визначає характеристику металу та зварних з'єднань у початковому стані і після різних термінів експлуатації при кімнатній і робочій температурах.

2.3. Визначає і розраховує залишкову деформацію, залишковий ресурс експлуатації.

2.4. Підключає та настроює переносні й стаціонарні прилади контролю: мікроскопи, перископічні прилади, вимірювальні інструменти, випробувальні машини, переносні й стаціонарні твердоміри.

2.5. Робить макро- і мікроструктурний аналіз металу, сплавів і зварних з'єднань.

2.6. Проводить технічну діагностику стану енергоустаткування.

2.7. Обробляє результати контролю і готує висновки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.