* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з технічного аудиту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з технічного аудиту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічного аудиту I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Статут енергопостачальної організації;
      - умови та правила здійснення ліцензійної діяльності з постачання та передачі електричної і теплової енергії;
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, що стосуються енергетичної галузі;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - загальні принципи тарифоутворення;
      - вимоги до обліку електричної і теплової енергії;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з технічного аудиту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з технічного аудиту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з технічного аудиту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з технічного аудиту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік фактичного споживання енергії та потужності в розрізі основних груп споживачів та складає розрахункові баланси споживання цієї енергії за групами споживачів.

2.2. Проводить обстеження споживачів для встановлення їм розміру аварійної та технологічної броні.

2.3. Погоджує технічні умови та проекти електро- і теплопостачання нових та реконструйованих установок споживачів.

2.4. Видає споживачам дозволи на застосування електричної енергії в електротермічних процесах потужністю устаткування до 1000 кВт; веде облік та контролює додержання споживачами вимог щодо приєднання до електричних мереж автономних джерел електроживлення, які використовуються споживачами.

2.5. Контролює: відсутність у споживачів безоблікового, самовільного приєднання енергоустановок до мереж енергопостачальної організації; дотримання та виконання споживачами вимог Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), а також інших нормативних документів, що регламентують питання енергопостачання і його надійності та обслуговування договору на постачання електричної та теплової енергії і договірних зобов'язань з режимів енергоспоживання, обліку відпуску і споживання енергії.

2.6. Виявляє факти безоблікового споживання енергоресурсів, порушення обліку споживання енергії, порушень договірних зобов'язань з компенсації реакційної потужності, граничних величин: споживання електричної енергії та потужності, витоків теплоносія, температури зворотної мережної води і конденсату, якісних параметрів електричної енергії і теплоносія, що відпускаються споживачам.

2.7. Виявляє причини небалансів відпуску і споживання енергії, підвищених комерційних втрат енергії, складає акти з приводу виявлених порушень.

2.8. Проводить роботу у комісіях з розслідування порушень, пов'язаних з позаплановими перервами енергопостачання споживачів.

2.9. Веде підготовку додатків технічної частини договорів енергопостачання.

2.10. Надає допомогу споживачам в організації обліку споживання енергоресурсів, регулюванні графіків енергоспоживання, компенсації реактивної потужності, зниження втрат теплоносія у теплових мережах споживачів.

2.11. Бере участь у разі потреби у проведенні експертизи електротехнічної та теплотехнічної частин проектів будівництва й реконструкції об'єктів споживачів на відповідність вимогам нормативних документів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з технічного аудиту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з технічного аудиту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з технічного аудиту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з технічного аудиту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з технічного аудиту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з технічного аудиту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з технічного аудиту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з технічного аудиту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з технічного аудиту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з технічного аудиту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.