* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з теплофікації сільськогосподарського підприємства I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
      - постанови, розпорядження та інші керівні нормативні матеріали, що стосуються діяльності теплової інспекції;
      - правила технічної експлуатації теплових мереж і котельних установок;
      - правила використання теплової енергії;
      - схеми підключення об'єктів до теплових мереж;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва та законодавства про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.

1.4. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює стан теплових мереж і пунктів та тепловикористовуючих установок (їх обладнання, утримування і режим роботи), раціональне використання теплової енергії споживачами.

2.2. Подає пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

2.3. Забезпечує тваринницькі та інші приміщення господарства водою, теплом і технологічною парою, житлові будинки холодною та гарячою водою, теплом.

2.4. Додержується графіків ремонтів і технічного обслуговування теплосилового устаткування.

2.5. Забезпечує експлуатацію і ремонт теплотехнічного, водопровідно-каналізаційного устаткування, ощадливе і раціональне використання палива, тепла, пари в господарстві та його підрозділах.

2.6. Приймає в експлуатацію змонтоване котельне устаткування.

2.7. Організовує ремонт і промивання системи опалення в житлових будинках, а також водопроводу й каналізації.

2.8. Проводить облік, складає звітну документацію з теплоенергетики й паливного господарства (крім паливно-мастильних матеріалів машинно-тракторного парку) за встановленим порядком, а також стежить за зберіганням і правильним оформленням технічної документації.

2.9. Складає акти на списання устаткування і подає їх для затвердження за встановленим порядком.

2.10. Контролює роботу парових котлів (об'єкти держнагляду), каналізаційної станції і системи каналізації, свердловин усіх відділків, системи теплотрас, технологічну дисципліну в котельнях (збереження тепла і устаткування теплового господарства з додержанням чинних норм і правил), додержання підлеглими працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.