Інструкція для посади "Ревізор з безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ревізор з безпеки руху" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи і матеріали щодо забезпечення безпеки руху;
      - будову, призначення та конструктивні особливості рухомого складу;
      - правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - Правила дорожнього руху;
      - основи економіки;
      - організацію роботи міського пасажирського транспорту;
      - порядок і правила ведення обліку і складання звітності з безпеки руху;
      - порядок розслідування дорожньо-транспортних пригод;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Ревізор з безпеки руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ревізор з безпеки руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ревізор з безпеки руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ревізор з безпеки руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює виконання водіями (кондукторами) рухомого складу парку (депо) інструкцій, наказів, інших керівних матеріалів щодо забезпечення безпеки руху.

2.2. Перевіряє якість підготовки рухомого складу перед випуском на лінію.

2.3. Перевіряє знання водіями правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів.

2.4. Проводить інструктаж водіїв щодо особливостей роботи на лінії.

2.5. Контролює технічний стан рухомого складу; якість його технічного обслуговування та ремонту.

2.6. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.

2.7. Аналізує причини дорожньо-транспортних пригод, розробляє заходи щодо їх усунення та запобігання.

2.8. Підтримує необхідний зв'язок з органами Державтоінспекції щодо питань безпеки руху.

2.9. Бере участь у роботі атестаційної комісії, у комісії з проведення випробувань.

2.10. Веде "Книгу ревізорських вказівок", облік та аналіз аварій, а також випадків браку у роботі.

2.11. Узагальнює і поширює передовий досвід ревізорської роботи з безпеки руху.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ревізор з безпеки руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ревізор з безпеки руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ревізор з безпеки руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ревізор з безпеки руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ревізор з безпеки руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ревізор з безпеки руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ревізор з безпеки руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ревізор з безпеки руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ревізор з безпеки руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ревізор з безпеки руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.