Інструкція для посади "Ревізор автомобільного транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ревізор автомобільного транспорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні і нормативні матеріали, що стосуються діяльності контрольно-ревізійної служби;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
      - тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян;
      - форми і порядок оформлення первинних документів з обліку роботи автотранспортних засобів;
      - організацію квиткового господарства на підприємствах, що надають послуги з перевезень пасажирів;
      - порядок обліку і зберігання коштів від продажу квитків;
      - правила і схеми пломбування спідометрів автотранспортних засобів;
      - основи економіки, організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Ревізор автомобільного транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ревізор автомобільного транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ревізор автомобільного транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ревізор автомобільного транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль організації і виконання перевізного процесу.

2.2. Перевіряє на підприємствах і на лінії стан і правильність пломбування спідометрового обладнання автотранспортних засобів, а також відповідність показань цих приладів обліковим даним.

2.3. Виконує перевірку автотранспортних засобів на лінії і у разі виявлення порушень складає акти (рапорти) і робить відмітки в дорожніх листах, а у виняткових випадках забороняє експлуатацію автотранспортних засобів на лінії.

2.4. Контролює дотримання правил перевезень пасажирів та тарифної політики на пасажирському транспорті.

2.5. Контролює порядок приймання та зберігання на підприємстві коштів за продані квитки, а також правильність оформлення дорожніх, товарно-транспортних та інших первинних документів з обліку роботи автомобільного транспорту.

2.6. Перевіряє дотримання порядку отримання, зберігання, видачі і обліку всіх видів квитків на проїзд в автобусах і маршрутних таксомоторах.

2.7. Перевіряє облік і звітність щодо показників експлуатації автомобілів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ревізор автомобільного транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ревізор автомобільного транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ревізор автомобільного транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ревізор автомобільного транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ревізор автомобільного транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ревізор автомобільного транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ревізор автомобільного транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ревізор автомобільного транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ревізор автомобільного транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ревізор автомобільного транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.