Інструкція для посади "Ревізор комерційний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ревізор комерційний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією у сфері експлуатації флоту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інші керівні та нормативні документи, що стосуються питань вантажної і комерційної роботи;
      - правила й тарифні керівництва щодо перевезення вантажів, пасажирів та багажу, чинні на підприємствах водного транспорту та на суміжних видах транспорту;
      - економіку та організацію праці;
      - правила перевезення та зберігання вантажів;
      - організацію вантажних та складських робіт;
      - чинні державні стандарти і технічні умови на тару та упакування вантажів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Ревізор комерційний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ревізор комерційний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ревізор комерційний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ревізор комерційний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за організацією вантажної та комерційної роботи на підприємствах та суднах водного транспорту.

2.2. Перевіряє дотримання вантажними районами, вантажною конторою, складами та іншими підрозділами порту правил, положень та інструкцій з перевезення, перевалювання, зберігання та обліку вантажів, оформлення вантажної документації, виконання розрахунків і виконання умов договорів та угод.

2.3. Організовує ревізії правильності оформлення транспортних вантажних та комерційних документів, нарахування та стягнення зборів за послуги, що надаються підприємствами водного транспорту, бере участь у цих ревізіях.

2.4. Перевіряє правильність виконання усіх операцій, пов'язаних з оформленням, видачею та обліком проїзних квитків, інших бланків суворої звітності.

2.5. Інструктує щодо правильності виконання всіх операцій, пов'язаних з оформленням, видачею та обліком проїзних квитків та інших бланків суворої звітності.

2.6. Інструктує працівників, пов'язаних з оформленням вантажних транспортних документів, щодо застосування тарифів, чинних положень та інструкцій з перевезення вантажів, багажу, пасажирів.

2.7. Керує роботою з розслідування випадків незбереження вантажів, багажу, а також претензій підприємств, організацій, приватних осіб та готує висновки з відомчого розслідування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ревізор комерційний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ревізор комерційний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ревізор комерційний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ревізор комерційний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ревізор комерційний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ревізор комерційний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ревізор комерційний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ревізор комерційний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ревізор комерційний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ревізор комерційний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ревізор комерційний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ревізор комерційний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ревізор комерційний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ревізор комерційний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ревізор комерційний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ревізор комерційний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.