Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, положення та інструкції, будову рухомого складу міськелектротранспорту;
      - технологію ремонту та обслуговування;
      - правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - основи економіки, організацію оплати праці: основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво всіма видами профілактичних ремонтів рухомого складу, механізмів, деталей, агрегатів, вузлів.

2.2. Забезпечує технічну організацію виробничих процесів ремонтів та випробувань, виконання графіків ремонтів рухомого складу, приписаного до даного відділення при повному використанні наявних резервів і технічних засобів.

2.3. Контролює дотримання вимог правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу.

2.4. Забезпечує безпеку трамваїв і тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу.

2.5. Забезпечує безпеку і регулярність руху трамваїв (тролейбусів) у межах відділення.

2.6. Контролює забезпечення виконання повного обсягу робіт під час усіх видів оглядів і ремонту рухомого складу згідно з чинними наказами, інструкціями та іншими керівними документами.

2.7. Проводить роботу з підвищення продуктивності праці і зменшення собівартості ремонтних робіт.

2.8. Забезпечує повний і вчасний випуск рухомого складу на лінію, якісне виконання ремонтних робіт.

2.9. Контролює дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту.

2.10. Керує працівниками відділення.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.