Інструкція для посади "Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо засобів вимірювання;
      - обладнання лабораторії і правила його експлуатації;
      - нормативно-технічну документацію (стандарти, технічні умови) і правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за експлуатацією і веденням технічного обліку засобів вимірювання.

2.2. Організовує роботи з перевірки нових засобів вимірювання.

2.3. Розробляє та впроваджує стандарти (методики) на виконання вимірювань, встановлення раціональної номенклатури параметрів, які вимірюються, норм точності вимірювань.

2.4. Складає графіки державної перевірки на зразкові прилади.

2.5. Здійснює для потреб підрозділу розроблення нестандартних засобів вимірювання.

2.6. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць технічною оснасткою, необхідними матеріалами та документацією.

2.7. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, зменшення собівартості продукції (робіт).

2.8. Контролює дотримання працівниками лабораторії виробничої і трудової дисципліни, дотримання ними правил і норм з охорони праці.

2.9. Керує працівниками лабораторії.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.