Інструкція для посади "Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів, методичні й інструктивні вказівки державних інспектуючих органів, накази і розпорядження з питань охорони навколишнього середовища;
      - Статут служби на судах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну праці працівників річкового транспорту;
      - правила перевезення річковим транспортом і правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - експлуатаційно-технічні характеристики суден;
      - схему водних шляхів і розміщення в басейні підприємств і місць добування нерудних будівельних матеріалів;
      - будову і правила експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури, що визначає рівень стану навколишнього середовища;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці й управління;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за виконанням підприємствами й суднами постанов та рішень директивних органів, наказів і вказівок організацій вищого рівня, розпорядження державних контролюючих органів з питань охорони навколишнього середовища.

2.2. Бере безпосередню участь у розробленні організаційно-технічних заходів підприємств і суден пароплавства з охорони навколишнього середовища та організовує контроль за їх виконанням.

2.3. Розробляє і забезпечує впровадження норм і вимог типових, відомчих і нормативних документів, застосування яких обмежує або виключає негативний вплив виробничої діяльності берегових і плавучих об'єктів на навколишнє середовище, організовує контроль за правильним режимом роботи устаткування та інших технічних засобів, упровадженням нового устаткування, технологічних процесів, які спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища.

2.4. Визначає потребу пароплавства та його підприємств у спеціалізованому флоті й спеціальних причалах, а також в устаткуванні і пристроях для флоту та берегових підприємств для збирання, перероблення і знищення стічних вод і фекалій, сухого сміття, відпрацьованих мастил і харчових відходів та контролює їх постачання, будівництво, установлення та експлуатацію.

2.5. Організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду ведення роботи з охорони навколишнього середовища.

2.6. Забезпечує ведення планової і статистичної документації, раціональне використання відпущених коштів на природоохоронні заходи.

2.7. Здійснює керівництво діяльністю працівників з охорони навколишнього середовища в басейні і подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення і грошові штрафи на порушників.

2.8. Контролює дотримування правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.