Інструкція для посади "Начальник лабораторії метрології", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії метрології" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з організації діяльності метрологічної служби;
      - організацію метрологічного забезпечення виробництва;
      - перспективи розвитку галузі;
      - технологію виробництва;
      - організацію ремонту та перевірки ЗВ;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід метрологічного контролю та забезпечення виробництва;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник лабораторії метрології призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії метрології підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії метрології керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії метрології під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи з метрологічного забезпечення виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством.

2.2. Проводить разом з іншими підрозділами підприємства аналіз метрологічного забезпечення виробництва, ремонту та випробувань продукції та об'єктів, що експлуатуються, з розробленням на його основі економічних ефективних пропозицій до плану організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення.

2.3. Розробляє пропозиції щодо проектів річних і перспективних планів з метрології та подає їх до метрологічної служби управління за підпорядкованістю.

2.4. Забезпечує вживання і контроль за вживанням НТД, що регламентує норми точності вимірювань, застосування одиниць фізичних величин, характеристики засобів виміру (ЗВ), методики виконання вимірювань, методи та засоби перевірки й ремонту, вимоги до метрологічного забезпечення виробництва та об'єктів, що експлуатуються.

2.5. Встановлює оптимальну періодичність перевірки ЗВ.

2.6. Організовує та бере участь у проведенні метрологічної експертизи й погодженні проектно-конструкторської, нормативно-технічної документації, яку випускають і застосовують підприємства.

2.7. Проводить атестацію нестандартизованих ЗВ відомчого призначення та методи виконання вимірювань, бере участь у метрологічній атестації випробувального устаткування.

2.8. Забезпечує облік, збереження, оформлення та вносить зміни до НТД, бере участь в аналізі причин порушень технологічних режимів, браку продукції, невиробничих витрат сировини, матеріалів, енергії, нафтопродуктів та інших витрат у виробництві та експлуатації об'єктів, пов'язаних із несправним станом та неправильним застосуванням ЗВ, випробувань і контролю, а також виконанням контрольно-вимірювальних операцій.

2.9. Забезпечує контроль за правильністю зберігання, видачі та списування ЗВ, метрологічним забезпеченням усієї виробничої діяльності підприємства та об'єктів, що експлуатуються, виконанням усіма службами підрозділів та об'єктів, що експлуатуються, організаційно-технічних заходів внаслідок перевірок метрологічного забезпечення, додержуванням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби та осіб, які користуються ЗВ.

2.10. Керує робітниками метрологічної служби лабораторії.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії метрології має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії метрології має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії метрології має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії метрології має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії метрології має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії метрології має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії метрології має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії метрології має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії метрології має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії метрології несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.