* *
Інструкція для посади "Завідувач оранжереї", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач оранжереї" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією агронома або майстра зеленого господарства - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, вказівки органів вищого рівня;
      - нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - біологію квіткових культур;
      - основні агрономічні вимоги до умов вирощування квіткових культур;
      - технологію вирощування квіткових рослин у регіоні (готування земельної суміші, підготовка ґрунту, сівба та садіння рослин, порядок поливання, розпушування, підживлення, обробка рослин отрутохімікатами);
      - підготовка квіткової продукції до зберігання та реалізації;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач оранжереї призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач оранжереї підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач оранжереї керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач оранжереї під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу спеціалістів оранжереї для виконання виробничих завдань.

2.2. Здійснює контроль за додержанням агротехніки вирощування квіткових культур.

2.3. Розробляє поточні та перспективні плани роботи оранжереї.

2.4. Контролює стан ґрунту, температури, вологості, провадить дослідні замірювання.

2.5. Здійснює збирання, аналіз та систематизацію техніко-економічної та агрономічної інформації.

2.6. Своєчасно оформлює обліково-звітну документацію та подає її до відповідних підрозділів підприємства.

2.7. Здійснює контроль за справністю і раціональним використанням технологічного обладнання оранжереї, якістю та економним витрачанням садивного матеріалу, хімікатів, збереженням матеріальних цінностей.

2.8. Забезпечує працівників оранжереї інвентарем, інструментами, садивним та іншими матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту відповідно до чинних норм.

2.9. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює роботу для підвищення кваліфікації кадрів.

2.10. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач оранжереї має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач оранжереї має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач оранжереї має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач оранжереї має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач оранжереї має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач оранжереї має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач оранжереї має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач оранжереї має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач оранжереї має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач оранжереї несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач оранжереї несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач оранжереї несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач оранжереї несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач оранжереї несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач оранжереї несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач оранжереї несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.