Інструкція для посади "Головний режисер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний режисер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді режисера - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань культури та інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення та радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності;
      - творчий процес та технологію створення теле-, радіопрограм;
      - технічні засоби телебачення та радіомовлення;
      - авторське і трудове законодавство;
      - порядок укладання і виконання авторських та трудових договорів;
      - організацію праці та управління;
      - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Головний режисер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний режисер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний режисер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний режисер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і спрямовує творчо-виробничий процес створення теле-, радіопрограм.

2.2. Визначає творчу концепцію діяльності головної редакції (дирекції, творчого об'єднання).

2.3. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів головної редакції (дирекції, творчого об'єднання), забезпечує виконання затверджених планових показників.

2.4. Здійснює постійний зв'язок із творчими спілками, іншими громадськими організаціями та культурно-просвітніми закладами.

2.5. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний та зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопродукції.

2.6. Очолює роботу з формування творчого активу творчого об'єднання з артистичного та художнього персоналу театрів, концертних організацій, музичних, танцювальних та самодіяльних колективів.

2.7. Створює умови для творчої атмосфери в колективі та повної реалізації здібностей працівників художньо-виробничого персоналу.

2.8. Проводить роботу з удосконалення видів і форм мовлення, організації виробництва, праці творчих колективів, виявляє резерви виробництва.

2.9. Бере участь у прийнятті та обговоренні літературних сценаріїв, художньо-декоративного оформлення.

2.10. Керує творчими групами, забезпечує адекватне трактування творцями програм авторських задумів, контролює комплекс робіт, пов'язаних із виробництвом теле-, радіопрограм, координує роботу художньо-виробничого персоналу.

2.11. Затверджує режисерські сценарії (експлікації), а також акторів на головні ролі та основних учасників постановочних програм.

2.12. Контролює готовність творчих груп до запису та монтажу.

2.13. Бере участь у прийнятті програм.

2.14. Контролює використання технічних засобів.

2.15. У разі потреби безпосередньо бере участь у створенні особливо складних та відповідальних програм.

2.16. Здійснює творче керівництво колективом режисерів, створює умови для постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації працівників.

2.17. Забезпечує раціональний розподіл навантажень між режисерами на нормативній основі.

2.18. Створює умови для застосування прогресивних форм організації праці режисерів.

2.19. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства.

2.20. Вносить пропозиції щодо розмірів авторської, виконавської та постановочної винагород, зарахування на роботу, переміщення, звільнення та заохочення кращих працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний режисер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний режисер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний режисер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний режисер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний режисер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний режисер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний режисер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний режисер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний режисер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний режисер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний режисер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний режисер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний режисер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний режисер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний режисер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний режисер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.