Інструкція для посади "Головний режисер клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний режисер клубного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією режисера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства та авторського права;
      - чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості;
      - теорію і практику режисури та акторської майстерності;
      - методологію творчого процесу;
      - сучасний і класичний репертуар та принципи його формування;
      - основи методології і організації навчально-виховного процесу;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Головний режисер клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний режисер клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний режисер клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний режисер клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою театрального колективу, що має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для дітей).

2.2. Розробляє творчу концепцію розвитку колективу, формує репертуар.

2.3. Бере участь у складанні щорічних і перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів.

2.4. Здійснює постановку вистав.

2.5. Проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки мови, постановки голосу, розучування ролей.

2.6. Здійснює роботу над тематичною програмою, літературно-музичною композицією, поетичними творами.

2.7. Проводить перегляд і обговорення вистав.

2.8. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його виступи з концертами й виставами.

2.9. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо.

2.10. Веде облік репетицій, виступів, занять.

2.11. Бере участь у складанні кошторису витрат.

2.12. Головний режисер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний режисер клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний режисер клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний режисер клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний режисер клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний режисер клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний режисер клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний режисер клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний режисер клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний режисер клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний режисер клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.