Інструкція для посади "Головний режисер театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний режисер театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією режисера-постановника, режисера не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - методологію творчого процесу;
      - теорію і практику режисури й акторської майстерності;
      - основи сценічного і музичного оформлення, вокального і хорового мистецтва;
      - класичну і сучасну драматургію;
      - найважливіші події у суспільно-політичному житті країни;
      - роботу з партитурою і клавіром музично-сценічного твору;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - основи авторського і трудового права;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний режисер театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний режисер театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний режисер театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний режисер театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює творче керівництво художньо-артистичним персоналом театрально-видовищного підприємства із створення нових і поновлення раніше створених вистав (програм).

2.2. Розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску нових вистав (програм).

2.3. Здійснює основні постановки, що визначають художні принципи роботи колективу.

2.4. Забезпечує художній рівень вистав (програм) на стаціонарі, під час виїздів та гастролей.

2.5. Контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм) іншими режисерами-постановниками.

2.6. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару.

2.7. Веде роботу з авторами із створення нових сценічних творів.

2.8. Формує склади постановочних груп і виконавців.

2.9. Забезпечує постійний зв'язок з творчими спілками.

2.10. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання кадрів художньо-артистичного персоналу.

2.11. Визначає систему, форми та порядок професійного навчання, організує і бере безпосередню участь у заходах з підвищення професійної майстерності творчих працівників.

2.12. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу.

2.13. Вносить пропозиції щодо тарифікації, заохочення працівників або накладення дисциплінарних стягнень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний режисер театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний режисер театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.