Інструкція для посади "Водій автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідною робітничою професією. Спеціальна навчально-курсова підготовка. Наявність водійського посвідчення категорій В, С та безперервного водійського стажу не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, правила дорожнього руху;
      - тактико-технічні характеристики автотранспортних засобів;
      - посадову інструкцію;
      - правила техніки безпеки під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів;
      - правила пожежної безпеки;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги.

1.4. Водій автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за зберігання, справність, постійну належну готовність та безперебійну роботу в належних умовах закріплених за ним автотранспортних засобів з урахуванням їх будови, технічних можливостей та вимог правил експлуатації.

2.2. Суворо дотримується правил дорожнього руху за різних дорожніх та кліматичних умов.

2.3. Перевіряє технічний стан, якісно, своєчасно та в повному обсязі виконує технічне обслуговування автотранспортних засобів.

2.4. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

2.5. Контролює ефективність витрат паливно-мастильних матеріалів та інших експлуатаційних матеріалів.

2.6. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом з парку та після повернення у парк.

2.7. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.8. Користується схемою маршруту та орієнтування на місцевості.

2.9. Оформлює дорожню документацію.

2.10. Дотримується правил безпеки під час експлуатації, ремонту та евакуації автотранспортних засобів.

2.11. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної події.

2.12. Виконує правила зберігання та порядок використання пально-мастильних матеріалів.

2.13. Доповідає керівництву про всі несправності закріпленої за ним техніки та вживає заходів щодо їх усунення.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними матеріалами та інструментами для виконання службових обов’язків; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.