Інструкція для посади "Водій автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими планами та програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорій В, С та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів – спеціальна підготовка за типовими навчальними планами та програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, нормативно-правові та інші керівні матеріали з організації технічного обслуговування і ремонту спеціалізованих автотранспортних засобів;
      - основи керування спеціалізованими автотранспортними засобами;
      - правила дорожнього руху;
      - правила перевезення вантажів (у тому числі небезпечних, негабаритних);
      - порядок та умови перевезення людей;
      - характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця тощо) на безпеку руху;
      - конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики, правила експлуатації, організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту, методи діагностики технічного стану спеціалізованих автотранспортних засобів;
      - особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт тощо);
      - правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних подій;
      - правові основи та відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, заподіяння матеріальної шкоди та шкоди довкіллю.

1.4. Водій автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх та кліматичних умов з урахуванням будови, технічних можливостей і вимог правил експлуатації закріпленої за ним техніки та обладнання.

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезення вантажів та людей.

2.3. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові.

2.4. Забезпечує належний технічний стан спеціалізованих автотранспортних засобів.

2.5. Керує спеціалізованим обладнанням, яке встановлене на автотранспортних засобах.

2.6. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

2.7. Бере участь у плановому запобіжному ремонті закріпленого обладнання і техніки, перевіряє стан приладів безпеки та контролю.

2.8. Виконує регулювальні роботи.

2.9. Контролює ефективність витрат паливно-мастильних матеріалів та інших експлуатаційних матеріалів.

2.10. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом з парку та після повернення у парк.

2.11. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.12. Користується схемою маршруту та орієнтування на місцевості.

2.13. Оформлює дорожню документацію.

2.14. Дотримується правил безпеки під час експлуатації, ремонту та евакуації спеціалізованих автотранспортних засобів.

2.15. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної події.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними матеріалами та інструментами для виконання службових обов’язків; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.