Інструкція для посади "Водій автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Безперервний водійський стаж - не менше 3 років. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Спеціальна учбово-курсова підготовка. Наявність водійського посвідчення категорій B, C. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила дорожнього руху;
      - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, пожежного спорядження та спеціального устатковання, якими оснащено оперативно-рятувальний підрозділ;
      - облікову документацію на автомобілях;
      - правила застосування засобів зв'язку, пожежно-технічного оснащення;
      - експлуатацію установок пінного, порошкового та інших способів гасіння;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги;
      - район виїзду підрозділу;
      - джерела водопостачання.

1.4. Водій автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує зберігання, належний технічний стан, постійну готовність та безперебійну роботу закріпленої техніки в надзвичайних умовах.

2.2. Дотримується правил дорожнього руху, правил особливостей перевезень вантажів, пасажирів та багажу на спеціальному автомобілі за різних дорожніх умов.

2.3. Керує спеціальним устаткованням, а також засобами зв'язку, які встановлені на спеціальному автомобілі.

2.4. Перевіряє технічний стан та виконує технічне обслуговування закріпленої техніки.

2.5. Виконує правила зберігання та порядок використання паливно-мастильних матеріалів.

2.6. Доповідає командиру відділення про технічні несправності закріпленої техніки та здійснює заходи щодо їх усунення.

2.7. Заправляє спеціальний автомобіль паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.8. Надає долікарську допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної події.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.