* *
Інструкція для посади "Водій автотранспортних засобів категорії «A»", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій автотранспортних засобів категорії «A»" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв мототранспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії "А" та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
      - правила дорожнього руху;
      - правила перевезення вантажів, порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
      - призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації;
      - основи керування мототранспортними засобами;
      - можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання;
      - причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
      - характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
      - правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортних засобів та при роботі на лінії;
      - особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, оливи, охолоджуючі рідині, електроліт та інше);
      - правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
      - правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

1.4. Водій автотранспортних засобів категорії «A» призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій автотранспортних засобів категорії «A» підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій автотранспортних засобів категорії «A» керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій автотранспортних засобів категорії «A» під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії "A" (керування мотоциклами, моторолерами та іншими мототранспортними засобами), за різних дорожніх умов.

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.

2.3. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу.

2.4. Перевіряє технічний стан мототранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.

2.5. Забезпечує справність його обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.

2.6. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу.

2.7. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання головних механізмів.

2.8. Виконує регулювальні роботи.

2.9. Заправляє мототранспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.10. Оформлює дорожню документацію.

2.11. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій автотранспортних засобів категорії «A» має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій автотранспортних засобів категорії «A» несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.